CARTA ALS

ROMANS

6

Morts al pecat, vius en el Crist

1 Què volem dir, doncs? ¿Que ens hem de mantenir en el pecat a fi que la gràcia abundi?
2 De cap manera! Els qui hem mort en el pecat, com podrem viure encara dins del pecat?
3 ¿No sabeu que tots els qui hem estat batejats en el Crist Jesús hem estat batejats en la seva mort?
4 Per mitjà del baptisme, doncs, hem estat sepultats amb ell en la mort, per tal que, així com el Crist va ser ressuscitat d'entre els morts pel poder gloriós del Pare, també nosaltres iniciem una vida nova.
5 Perquè si per identificació amb ell hem arribat a ser incorporats a la semblança de la seva mort, també ho serem a la de la seva resurrecció.
6 Tingueu present això: l'home vell que hi ha en nosaltres ha estat crucificat amb ell per tal que el cos del pecat sigui eliminat, i així ja no siguem més esclaus del pecat,
7 ja que quan un ha mort queda lliure del pecat.
8 I si hem mort amb el Crist, creiem que viurem també juntament amb ell,
9 sabent del cert que el Crist ressuscitat de la mort és immortal; la mort ja no té domini sobre ell.
10 La seva mort fou un morir al pecat d'una vegada per sempre; però la seva vida és un viure per a Déu.
11 Igualment vosaltres, feu-vos el compte que heu mort pel que fa al pecat i que viviu per a Déu en Crist Jesús.
12 Per tant, que el pecat no domini el vostre ésser mortal, de forma que us deixeu portar per les seves passions,
13 ni deixeu els vostres membres a l'albir del pecat perquè en faci armes d'injustícia; al contrari, com a morts que han recobrat la vida, oferiu-vos personalment a Déu, amb tot el que sou, com a armes de justícia per a Déu.
14 El pecat ja no tindrà més domini damunt vostre, perquè ja no esteu sota el règim de la Llei, sinó sota el règim de la gràcia.

Servents de la justícia

15 Doncs, què? ¿Hem de pecar sense mirament perquè ja no estem sota el règim de la Llei, sinó sota el règim de la gràcia? De cap manera!
16 ¿No sabeu que quan us poseu com esclaus al servei d'algú per obeir-lo, us feu esclaus del qui obeïu, tant si és del pecat per a la mort com si és de l'obediència per a la justícia?
17 Però donem gràcies a Déu que, havent estat esclaus del pecat, us heu donat de tot cor a aquell model de doctrina al qual vau ser confiats;
18 i, emancipats del domini del pecat, heu esdevingut servents de la justícia.
19 Us parlo amb termes humans a causa de la vostra feblesa humana. Així com vau posar els vostres membres com esclaus al servei de la impuresa i el desordre per a consumar la confusió, poseu-los ara com esclaus al servei de la justícia per a consumar la santedat.
20 Perquè éreu esclaus del pecat, no estàveu obligats a la justícia.
21 Quin fruit en trèieu aleshores d'aquelles coses que ara us avergonyeixen? De fet, no tenen altre terme que la mort.
22 Però ara, deslliurats de l'esclavatge del pecat i esdevinguts servents de Déu, tenim com a fruit la santedat, i com a terme, la vida eterna.
23 Perquè la paga del pecat és la mort, mentre que el do gratuït de Déu és la vida eterna en Crist Jesús, Senyor nostre.