CARTA ALS

ROMANS

12

Cadascú segons la gràcia que hem rebut

1 Per la misericòrdia de Déu us exhorto, doncs, germans, a oferir la vostra persona com un sacrifici vivent, consagrat, agradable a Déu, que és el vostre culte lògic,
2 i no vulgueu adaptar-vos al model d'aquest món, més aviat procureu transformar-vos renovant la mentalitat, a fi que pugueu discernir quina és la voluntat de Déu, allò que és bo, allò que li agrada, allò que és correcte.
3 En virtut de la gràcia que m'ha estat concedida, aviso a tots i cada un de vosaltres que ningú no se sobreestimi més enllà del que cal, sinó que es tingui en una estimació prudent, segons la mesura de la fe que Déu li hagi impartit.
4 De la mateixa manera que en un sol cos hi tenim molts membres, i no tots fan la mateixa funció,
5 igualment nosaltres, tots plegats, som un sol cos en Crist, i cada un, individualment, és un membre dels altres.
6 I ja que tenim carismes diferents, segons la gràcia que hem rebut, si és el de profecia, exerciu-lo segons el nivell de fe;
7 si és el de servei, servint; si és el qui ensenya, ensenyant;
8 si és el qui exhorta, exhortant; si és el qui contribueix, que ho faci amb senzillesa; si és el qui presideix, que sigui diligent; si és el qui dóna ajuda, que ho faci amb simpatia.

Amor sense fingiment

9 Que l'amor no sigui fingit: detesteu el mal i abraceu el bé;
10 en l'amor fraternal, sigueu afectuosos els uns amb els altres; en el respecte mutu, sigueu deferents.
11 En allò que requereix diligència, no sigueu indolents, manteniu-vos fervents en l'esperit, sempre servicials amb el Senyor.
12 Estigueu joiosos en l'esperança, sigueu pacients en la tribulació, sigueu constants en l'oració.
13 Feu-vos solidaris de les necessitats dels creients; practiqueu l'hospitalitat.
14 Beneïu els qui us persegueixen, beneïu i no maleïu.
15 Alegreu-vos amb els qui estan alegres, ploreu amb els qui ploren.
16 Manteniu-vos d'acord els uns amb els altres; no aspireu a grandeses, sinó condescendiu amb els senzills; no us vulgueu fer els savis.
17 No torneu a ningú mal per mal; procureu tenir bona reputació davant de tothom.
18 Si és possible, en tant que depengui de vosaltres, viviu en pau amb tothom.
19 No us prengueu la justícia per la vostra mà, estimats, millor que deixeu que el càstig vingui al seu temps, perquè tal com diu l'Escriptura: "Meva és la venjança, jo donaré la paga merescuda, diu el Senyor."
20 Més aviat, "si el teu enemic té fam, dóna-li menjar, si té set, dóna-li beure, que fent això apilaràs brases de foc sobre el seu cap."
21 No et deixis vèncer pel mal, sinó triomfa sobre el mal practicant el bé.