EVANGELI SEGONS

MARC 

3

L'home de la mà paralitzada
(Mt 12,9-14 Lc 6,6-11)

1 Una altra vegada va entrar en una
sinagoga on hi havia un home que tenia la mà paralitzada,
2 i estaven a l'aguait per veure si el curaria en dissabte, i així podrien acusar-lo.
3 Jesús diu a l'home de la mà paralitzada: "Posa't dret aquí al mig."
4 Llavors els preguntà: "Què és permès en dissabte, fer el bé o fer el mal, salvar una vida o matar?" Però ells callaven.
5 Dirigint una mirada de reprovació al voltant i entristit per l'enduriment dels seus cors, diu a l'home: "Estén la mà." Ell la va estendre i la mà li va recobrar el moviment.
6 Aleshores els fariseus, tan bon punt van ser fora, es van confabular amb els herodians sobre la manera d'eliminar-lo.

La gent segueix Jesús

7 Llavors, Jesús es retirà amb els seus deixebles a la riba del llac, i molta gent de Galilea el va seguir; també vingueren de Judea,
8 de Jerusalem, d'Idumea, de Transjordània, i de les rodalies de Tir i de Sidó, un gran nombre de persones que havien sentit a parlar de les coses que feia.
9 I a causa de la gentada, Jesús va demanar als seus deixebles que li tinguessin a punt una barca, per evitar que el maseguessin;
10 i és que, com que n'havia guarits tants, els qui tenien xacres s'abalançaven damunt d'ell per poder-lo tocar.
11 A més, els esperits impurs, quan el veien, es prostraven davant d'ell i cridaven: "Tu ets el Fill de Déu."
12 Però ell els reptava severament perquè no el descobrissin.

Elecció dels dotze
(Mt 10,1-4 Lc 6,12-16)

13 Després pujà cap a la muntanya i va cridar els qui va voler, i van reunir-se amb ell.
14 Llavors en va designar dotze perquè estiguessin amb ell i per enviar-los a predicar,
15 amb potestat d'expulsar els dimonis.
16 Instituí, doncs, els dotze: Simó, a qui posà per sobrenom Pere;
17 Jaume i el seu germà Joan, fills de Zebedeu, als quals va posar per sobrenom Boanerges, que vol dir "fills del tro";
18 Andreu, Felip, Bartomeu, Mateu, Tomàs, Jaume, fill d'Alfeu, Tadeu, Simó el cananeu,
19 i Judes Iscariot, el qui el va trair.

Resposta als mestres de la Llei
i als seus parents
(Mt 12,22-32.46-50 Lc 8,19-21.11,14-23)

20 Tornà a casa i altre cop s'hi aplegà la multitud, talment que no podien ni menjar.
21 Quan els seus parents ho van saber hi anaren per endur-se'l, perquè deien que havia perdut el seny.
22 També els mestres de la Llei que havien baixat de Jerusalem anaven dient que estava posseït per Beelzebul, i que expulsava els dimonis pel poder del príncep dels dimonis.
23 Aleshores els féu venir i els refutava amb paràboles: "Com pot Satanàs expulsar Satanàs?
24 Si un reialme està dividit contra si mateix, aquest reialme no pot restar dempeus.
25 Si una família es divideix contra si mateixa, aquesta família no podrà durar.
26 Si, doncs, Satanàs s'ha alçat contra si mateix, i s'ha dividit, no pot subsistir, ha arribat a la seva fi.
27 Ningú no pot ficar-se dins la casa de l'home valent i saquejar-li les propietats, si primer no el lliga; llavors sí que saquejarà la seva casa.
28 En veritat us dic que tot serà perdonat als homes: els pecats i les injúries, per molt insultants que siguin,
29 però el qui blasfemi contra l'Esperit Sant no podrà ser mai perdonat; és culpable d'un pecat etern."
30 Els digué això perquè deien que estava posseït per un esperit impur.
31 Aleshores van arribar la seva mare i els seus germans i, de fora estant, el feren cridar.
32 Una multitud de gent seia al seu voltant, i li diuen: "Mira, la teva mare i els teus germans i germanes són fora i et demanen."
33 Ell els contesta: "Qui és la meva mare i qui són els meus germans?"
34 I passant la mirada pel voltant, sobre els qui seien fent rotllana, els diu: "Mireu la meva mare i els meus germans.
35 El qui compleix la voluntat de Déu, aquest és el meu germà, la meva germana i la meva mare."