EVANGELI SEGONS

MARC 

1

Joan Baptista prepara el camí
(Mt 3,1-12 Lc 3,1-9. 15-17 Jn 1,19-28)

1 Començament de l'evangeli de Jesucrist, Fill de Déu.
2 D'acord amb el que va escriure el profeta Isaïes:
"Mira, jo envio el meu missatger
davant teu perquè et prepari el camí.
3 Veu d'un que crida en el desert:
Prepareu el camí del Senyor,
adreceu les seves sendes."
4 Es va presentar Joan Baptista, en el desert, predicant un baptisme de penediment per a la remissió dels pecats.
5 I la gent de tota la regió de Judea i la de Jerusalem acudien on era ell, i quan havien confessat els seus pecats els batejava en el riu Jordà.
6 Joan duia un vestit fet de pèl de camell i un cenyidor de cuiro a la cintura, i s'alimentava de llagostes i mel boscana.
7 I predicava així: "Ve darrere meu el qui és més poderós que jo, de qui no sóc prou digne per a ajupir-me a deslligar-li la corretja de les sandàlies.
8 Jo us he batejat amb aigua, però ell us batejarà amb l'Esperit Sant."

Baptisme i temptació de Jesús
(Mt 4,1-17 Lc 4,1-15)

9 Per aquells dies va arribar Jesús, que venia de Natzaret de Galilea, i fou batejat per Joan en el Jordà.
10 I, just quan s'aixecava de l'aigua, va veure que el cel s'esquinçava i que l'Esperit davallava cap a ell com un colom.
11 I es va sentir una veu del cel: "Tu ets el meu Fill, l'estimat; en tu m'he complagut."
12 Tot seguit, l'Esperit l'empenyé cap al desert.
13 Va passar quaranta dies en el desert, temptat per Satanàs; i s'estava entre els animals feréstecs i els àngels el servien.

Els primers deixebles
(Mt 4,12-17 Lc 4,14-15)

14 Després que Joan fou empresonat, Jesús se n'anà a Galilea predicant l'evangeli de Déu;
15 i deia: "Ja s'ha complert el temps i el Regne de Déu s'ha apropat; penediu-vos i creieu en l'evangeli."
16 Tot passant per la riba del llac de Galilea, va veure Simó i el seu germà Andreu calant una xarxa a l'aigua, perquè eren pescadors.
17 Jesús els digué: "Seguiu-me, i us faré pescadors d'homes."
18 Aleshores van deixar les xarxes i el seguiren.
19 Anant un poc més enllà, veié Jaume, el fill de Zebedeu, i el seu germà Joan, que eren a la barca repassant les xarxes,
20 i tot seguit els va cridar. Ells, deixant el seu pare Zebedeu a la barca amb els jornalers, se'n van anar darrere seu.

Jesús a Cafarnaüm
(Mt 8,14-17 Lc 4,31-41)

21 Van arribar a Cafarnaüm i, en ésser dissabte, Jesús va entrar a la sinagoga i es posà a ensenyar.
22 Van quedar meravellats del seu ensenyament, perquè els ensenyava com qui té autoritat, i no com els mestres de la Llei.
23 A la sinagoga hi havia un home, posseït d'un esperit impur, que de cop i volta es va posar a cridar:
24 "Què tens a veure amb nosaltres, Jesús de Natzaret? ¿Has vingut a destruir-nos? Sé qui ets: el Sant de Déu."
25 Jesús el va increpar: "Calla, i surt d'ell."
26 Aleshores l'esperit impur, sacsejant-lo violentament i llançant un xiscle, en va sortir.
27 Tots es van quedar esbalaïts, tant, que es preguntaven els uns als altres: "Què és això? Un nou ensenyament ple d'autoritat. Fins dóna ordres als esperits impurs i l'obeeixen."
28 I la seva fama es va estendre de seguida arreu, per tota la regió de Galilea.
29 Després, en sortir de la sinagoga, van anar amb Jaume i Joan a casa de Simó i Andreu.
30 La sogra de Simó estava allitada amb febre, i de seguida li van parlar d'ella.
31 Llavors s'hi va acostar, li prengué la mà i la va fer alçar; tot seguit la febre se li'n va anar, i es posà a servir-los.
32 Al capvespre, quan el sol ja era post, li portaven tots el qui estaven malalts i endimoniats,
33 i tota la població s'aplegava davant la porta.
34 En va guarir molts que patien de diverses malalties i va expulsar molts dimonis, però no els deixava parlar, perquè sabien qui era ell.

Per tota la Galilea
(Mt 8,1-4 Lc 4,42-44; 5,12-16)

35 Es va llevar de bon matí, quan encara era fosc, sortí i se n'anà en un lloc solitari, i allí pregava.
36 Simó i els seus companys el van anar a buscar
37 i, quan el van trobar, li van dir: "Tothom et busca."
38 Ell els respongué: "Anem cap a altres llocs, als pobles del voltant, per tal que també hi prediqui, perquè és per això que he sortit."
39 I va anar per tota la Galilea, predicant a les sinagogues i expulsant els dimonis.
40 Se li va acostar un leprós que, agenollat davant seu, li pregava: "Si vols, pots netejar-me."
41 Compadit, va estendre la mà, el va tocar i li digué: "Ho vull, queda net."
42 A l'instant la lepra desaparegué i va quedar net.
43 Tot seguit l'acomiadà advertint-li severament:
44 "Mira, no diguis res a ningú, sinó vés a presentar-te al sacerdot i ofereix per la teva purificació el que Moisès va ordenar, perquè en tinguin la constatació."
45 Però ell, en sortir, va començar a proclamar-ho pertot arreu i a divulgar el fet, de manera que Jesús ja no podia entrar obertament a cap població, sinó que s'havia de quedar al defora, en llocs solitaris; no obstant, acudien a ell de tot arreu.