EVANGELI SEGONS

JOAN 

5

A l'estany de Betzatà

1 Temps després, quan es celebrava una festa dels jueus, Jesús va pujar a Jerusalem.
2 A la vora de la porta de les Ovelles, a Jerusalem, hi havia un estany, anomenat en hebreu Betzatà, que tenia cinc pòrtics,
3 sota els quals hi havia, ajaguts, molts malalts, cecs, coixos i paralítics [esperant el moviment de l'aigua.
4 Perquè, de tant en tant, un àngel del Senyor baixava a l'estany i removia l'aigua, i el primer que hi entrava, després d'ésser remoguda, era guarit de qualsevol malaltia que tingués.]
5 Hi havia allí un home que feia trenta-vuit anys que era invàlid.
6 Quan Jesús el veié allí ajagut, i sabent que ja hi portava molt de temps, li preguntà: "Vols guarir-te?"
7 El malalt li respongué: "Senyor, no tinc ningú que em fiqui a l'estany quan es remou l'aigua; mentre jo hi vaig, un altre hi ha baixat primer."
8 Jesús li diu: "Aixeca't, pren la teva llitera i camina."
9 A l'instant l'home fou guarit, prengué la seva llitera i es posà a caminar. Però aquell dia s'esdevenia que era dissabte.
10 Per això els jueus deien al qui havia estat guarit: "És dissabte i no t'és permès de portar la llitera."
11 Però ell els respongué: "El qui m'ha donat la salut m'ha dit: Pren la teva llitera i camina."
12 Li van preguntar: "Qui és aquest que t'ha dit: Pren la teva llitera i camina?"
13 Però l'home guarit no sabia qui era, perquè Jesús s'havia escapolit entremig de la gentada reunida allí.
14 Després d'això, Jesús el trobà en el temple i li diu: "Mira, ara ja estàs bo; no tornis a pecar, no sigui que et passi alguna cosa pitjor."
15 Llavors, l'home anà a trobar els jueus i els digué que Jesús era qui l'havia guarit.
16 La persecució que van emprendre contra Jesús els jueus, de fet era perquè feia aquestes coses en dissabte.
17 Però ell els replicà: "El meu Pare treballa sempre, i jo també treballo."
18 Això feia que els jueus encara tinguessin més ganes de matar-lo, perquè no solament violava el dissabte, sinó que, dient que Déu era el seu propi Pare, es feia igual a Déu.

L'autoritat del Fill de Déu

19 Jesús els donà la resposta i els digué: "Jo us asseguro que el Fill no pot fer res pel seu propi compte, sinó allò que veu fer al Pare; perquè les coses que aquest fa, també les fa el Fill.
20 El Pare estima el Fill i li ensenya tot el que ell fa. I encara li ensenyarà obres més grans que aquestes, perquè us en meravelleu.
21 Perquè així com el Pare fa alçar els morts i els dóna vida, també el Fill dóna vida a qui vol.
22 El Pare no judica ningú, sinó que el dret de judicar l'ha donat al Fill,
23 per tal que tothom honori el Fill igual com és honorat el Pare. Qui no honora el Fill tampoc no honora el Pare que l'ha enviat.
24 Jo us ben asseguro que el qui escolta la meva paraula i creu en aquell qui m'ha enviat té la vida eterna i no quedarà sotmès a judici, sinó que ha passat de la mort a la vida.
25 Us puc assegurar del cert que ja arriba l'hora, i és ara, que els morts escoltaran la veu del Fill de Déu, i els qui l'hauran escoltada tindran vida.
26 Perquè així com el Pare té la vida en si mateix, també ha donat al Fill que tingui la vida en si mateix.
27 A més, li ha donat autoritat per a judicar, perquè ell és el Fill de l'Home.
28 No us sorprengueu d'això, perquè s'acosta l'hora en què tots els qui són als sepulcres escoltaran la seva veu
29 i en sortiran: els qui han fet el bé, per a resurrecció de vida; els qui han practicat el mal, per a resurrecció de condemnació.

Proves de l'autoritat de Jesús

30 "Jo no puc fer res pel meu compte; judico segons el que sento, i la meva sentència és justa, perquè no busco la meva voluntat, sinó la voluntat del qui m'ha enviat.
31 Si jo dono testimoniatge sobre mi mateix, aquest testimoniatge no és vàlid;
32 però és un altre qui dóna testimoniatge de mi, i sé que aquest testimoniatge és autèntic.
33 Vosaltres vau enviar comissionats a preguntar a Joan, i ell ha testificat a favor de la veritat.
34 No és que jo accepti els testimoniatges humans, sinó que ho dic per tal que vosaltres us salveu.
35 Aquell era la llàntia encesa i brillant, i vosaltres heu volgut gaudir per una estona de la seva claror.
36 Però jo tinc a favor meu un testimoniatge més gran que el de Joan, que són les obres que el Pare m'ha donat per acomplir; aquestes obres que jo faig són el testimoni que garanteix que sóc l'enviat del Pare.
37 I el pare que m'ha enviat ha testificat de mi. Vosaltres no heu sentit mai la seva veu ni heu vist mai el seu rostre;
38 ni conserveu la seva paraula en vosaltres, perquè no creieu en aquell qui ell va enviar.
39 Vosaltres examineu les Escriptures perquè us penseu trobar-hi la vida eterna, i elles són les que donen testimoniatge de mi,
40 i no voleu venir a mi per a tenir la vida.
41 Jo no accepto la glòria humana;
42 bé us conec prou, i sé que no porteu dintre vostre l'amor de Déu.
43 He vingut en nom del meu Pare i no m'accepteu; en canvi, si un altre ve en el seu propi nom, aquest sí que l'acceptareu.
44 ¿Com podeu creure, si accepteu les lloances que us feu els uns als altres i no busqueu la lloança que ve de l'únic Déu?
45 No us penseu que seré jo qui us acusi davant del Pare; n'hi ha un que us acusa: Moisès, en qui vosaltres heu posat l'esperança;
46 perquè si creguéssiu Moisès, creuríeu en mi, perquè ell va escriure de mi.
47 Però si no creieu els seus escrits, com creureu les meves paraules?"