EVANGELI SEGONS

JOAN 

4

Jesús i la samaritana

1 Llavors, com que el Senyor va saber que els fariseus havien dit: "Jesús fa molts deixebles i en bateja més que Joan",
2 si bé Jesús mateix no batejava, sinó els seus deixebles,
3 va deixar la Judea i se'n tornà cap a Galilea.
4 Havia de travessar per Samaria.
5 Així va arribar a una ciutat de Samaria que es diu Sicar, prop del terreny que Jacob va deixar al seu fill Josep.
6 Allí hi havia el pou de Jacob. Quan era prop de migdia, Jesús, cansat de caminar, es va asseure a la vora del pou.
7 En això que va arribar una dona de Samaria a pouar aigua. Jesús li diu: "Dóna'm de beure."
8 És que els seus deixebles se n'havien anat al poble a comprar provisions.
9 La samaritana li respon: "Com és que tu, un jueu, em demanes de beure a mi, una samaritana?" Perquè els jueus no es fan amb els samaritans.
10 Jesús li respongué: "Si coneguessis el do de Déu i qui és el qui et diu dóna'm de beure, series tu qui li'n demanaria, i ell et donaria aigua viva."
11 Li fa, la dona: "Senyor, tu no tens poal i el pou és profund, d'on trauràs aigua viva?
12 ¿Ets tu més gran que el nostre pare Jacob, que ens va deixar aquest pou, del qual en van beure ell, els seus fills i el seu bestiar?"
13 Li respongué Jesús: "Tots els qui beuen aigua d'aquesta tornaran a tenir set,
14 però el qui begui de l'aigua que jo li donaré ja no tindrà set mai més, sinó que l'aigua que jo li donaré esdevindrà dintre seu un doll d'aigua que brollarà per a donar-li vida eterna."
15 Li diu la dona: "Senyor, dóna'm aigua d'aquesta, perquè no tingui mai més set ni hagi de venir més aquí a pouar-la."
16 Li diu: "Vés a cridar el teu marit i torna aquí."
17 La dona li respongué: "No en tinc, de marit." Jesús li diu: "Ja ho dius bé que no en tens, de marit,
18 perquè n'has tingut ja cinc, i el que ara tens no és pas el teu marit; en això has dit la veritat."
19 La dona replicà: "Veig que tu ets profeta.
20 Els nostres pares van adorar el Senyor en aquesta muntanya, però vosaltres dieu que és a Jerusalem el lloc on se l'ha d'adorar."
21 Li diu Jesús: "Creu-me, dona, s'acosta l'hora que ni en aquesta muntanya ni a Jerusalem adorareu el Pare.
22 Vosaltres adoreu el que no coneixeu; nosaltres adorem el que coneixem, perquè la salvació ve dels jueus.
23 Però s'acosta l'hora, més exactament, és ara mateix, que els qui realment són adoradors adoraran el Pare en esperit i en veritat; perquè aquesta mena d'adoradors és la que el Pare busca.
24 Déu és esperit, i els qui l'adoren cal que l'adorin en esperit i en veritat."
25 Li diu la dona: "Jo sé que el Messies ha de venir, és a dir, el Crist; quan vingui ens ho aclarirà tot."
26 Jesús li diu: "Sóc jo; el qui et parla."
27 En aquell moment van arribar els seus deixebles i es van estranyar que parlés amb una dona; no obstant, ningú no gosà preguntar-li què volia o per què parlava amb ella.
28 Llavors, la dona va deixar la seva gerra i se n'anà a la ciutat i digué a la gent:
29 "Veniu a veure un home que m'ha dit tot el que he fet. ¿No serà aquest el Crist?"
30 La gent va sortir de la ciutat i es van dirigir cap on ell era.

Els camps a punt de segar. Molts samaritans creuen

31 Mentrestant, els deixebles li pregaven: "Rabí, menja."
32 Però ell els digué: "Jo tinc un aliment per menjar que vosaltres no coneixeu."
33 Els deixebles, aleshores, comentaven entre ells: "Serà que algú li ha dut menjar?"
34 Els diu Jesús: "El meu aliment és complir la voluntat del qui m'ha enviat i que acabi la seva obra.
35 Oi que vosaltres dieu que encara falten quatre mesos per a la sega? Doncs jo us dic: Alceu els ulls i contempleu els camps; ja rosseguen a punt de segar.
36 El segador rep el jornal i el fruit que recull és per a la vida eterna, a fi que s'alegrin tant el sembrador com el segador.
37 En això sí que és certa la dita: Un és el qui sembra i un altre el qui sega.
38 Jo us he enviat a segar el que no havíeu treballat; van ser uns altres els qui van treballar, però vosaltres heu recollit el fruit del seu treball."
39 Molts samaritans d'aquella ciutat van creure en ell per la paraula de la dona, que donava aquest testimoniatge: M'ha dit tot el que he fet.
40 Per això, quan els samaritans arribaren on era ell li van demanar que es quedés amb ells; i s'hi quedà dos dies.
41 I molts més van creure per la paraula d'ell,
42 de manera que deien a la dona: "Ja no creiem pel que tu ens has dit, sinó que nosaltres mateixos l'hem sentit i sabem que ell és realment el Salvador del món."

Jesús a Galilea. Guarició d'un oficial del rei
(Mt 8,5-13 Lc 7,1-10)

43 Al cap de dos dies, se n'anà cap a Galilea.
44 De fet, ell mateix havia afirmat que cap profeta no és estimat a la pròpia terra.
45 En arribar a Galilea fou ben rebut pels galileus, que havien vist tot el que havia fet a Jerusalem durant la festa, perquè ells també hi havien anat.
46 Tornà, així, a Canà de Galilea, on havia convertit l'aigua en vi. A Cafarnaüm hi havia un oficial del rei que tenia un fill malalt.
47 Havent sabut que Jesús havia arribat de Judea i era a Galilea, hi anà, i li pregava que baixés a guarir el seu fill que estava a punt de morir.
48 Jesús li digué: "Si no veieu miracles i prodigis, no creieu."
49 Li diu l'oficial: "Senyor, baixa abans que es mori el meu fill."
50 Jesús li digué: "Vés, que el teu fill ja està bo." L'home va creure la paraula que Jesús li va dir i se n'anà.
51 Ja baixava quan els servents li sortiren a l'encontre dient que el seu fill ja estava bo.
52 Ell els preguntà a quina hora havia començat a sentir-se millor. Li digueren: "Ahir, a la una de la tarda li va desaparèixer la febre."
53 El pare, doncs, va saber que aquella era l'hora en què Jesús li havia dit: "El teu fill ja està bo." I va creure ell i tota la seva família.
54 Aquest fou el segon miracle que Jesús va realitzar en tornar de Judea a Galilea.