CARTA ALS

GÀLATES

6

La llei del Crist

1 Germans, si descobriu que algú ha comès una falta, vosaltres, els espirituals, corregiu-lo amb una predisposició amable, tenint compte d'un mateix, no sigui que caiguis també tu en la mateixa falta.
2 Ajudeu-vos els uns als altres a portar les càrregues, i així complireu la llei del Crist.
3 Perquè si algú es pensa ser important, quan de fet ningú no és res, s'enganya a si mateix.
4 Més val que cadascú examini el propi comportament, i llavors tindrà motius de satisfacció únicament en la pròpia avaluació, i no en la comparança amb ningú altre,
5 atès que cadascú ha de dur la pròpia càrrega.
6 El qui rep instrucció de la Paraula, que faci participar de tota cosa bona el seu instructor.
7 No us enganyeu, de Déu ningú no se'n burla. Allò mateix que un home sembri, allò serà el que collirà;
8 qui conrea la pròpia carn, de la carn collirà corrupció; però el qui conrea en l'Esperit, de l'Esperit collirà vida eterna.
9 Posats, doncs, a fer el bé, no ens desanimem, que al seu temps collirem, si no defallim.
10 Per tant, mentre tinguem oportunitat, procurem fer el bé a tothom, però, sobretot, als germans en la fe.

El que val és la nova criatura

11 Pareu atenció a les lletres més grosses, que són de la meva pròpia mà:
12 Aquests que us obliguen a circumcidar-vos, ho fan per mantenir la consideració dels homes, i solament perquè no els persegueixin a causa de la creu de Crist.
13 De fet, ni aquests que se circumciden no guarden la Llei, però volen que us circumcideu per tal de presumir de la vostra subjecció.
14 El que és jo, me'n guardaré prou de presumir, sinó és en la creu de nostre Senyor Jesucrist, pel qual el món va ser crucificat per a mi i jo per al món.
15 Perquè no val per a res ser circumcidat o no ser-ho, el que val és la nova criatura.
16 La pau i la misericòrdia reposin sobre tots els qui segueixin aquesta norma i damunt l'Israel de Déu.
17 D'ara endavant, que ningú no m'amoïni més, que prou en tinc de portar en el meu cos les marques de Jesús.
18 Que la gràcia de nostre Senyor Jesucrist sigui amb el vostre esperit, germans. Amén.