CARTA ALS

GÀLATES

1  

1 Pau, apòstol, no pas de part dels homes, ni per cap mediació humana, sinó per mitjà de Jesucrist i de Déu Pare, que el ressuscità d'entre els morts,
2 i tots els germans que són amb mi, a les esglésies de Galàcia:
3 Us desitgem la gràcia i la pau de part de Déu, nostre Pare, i de Jesucrist el Senyor,
4 que es donà ell mateix pels nostres pecats a fi d'arrencar-nos del pervers món present, segons el designi del nostre Déu i Pare;
5 a ell sigui la glòria pels segles dels segles. Amén.

No hi ha cap més evangeli

6 Em sorprèn que amb tanta lleugeresa us passeu del qui us va cridar en la gràcia del Crist cap a un altre evangeli
7 que, de fet, no existeix, sinó que n'hi ha alguns que us pertorben i intenten capgirar l'evangeli del Crist.
8 Per això, fins i tot si nosaltres mateixos o un àngel del cel us anunciés un evangeli diferent del que us hem anunciat, rebutgeu-lo.
9 Com us vam dir en una altra ocasió, ara us ho repeteixo: si algú us anuncia un evangeli diferent del que vau acceptar, rebutgeu-lo.
10 ¿Que potser ara em vull guanyar el favor del homes en comptes del de Déu? ¿O potser miro d'agradar la gent? Si encara mirés d'agradar la gent, no seria pas servent del Crist.

Pau cridat per Déu

11 També us faig saber, germans, que l'evangeli anunciat per mi no és d'origen humà,
12 perquè no l'he rebut de cap home ni l'he après de ningú, sinó que m'ha estat revelat per Jesucrist.
13 Ja heu sentit parlar de la meva conducta, quan era en el judaisme: com perseguia fora mida l'Església de Déu, procurant arrasar-la,
14 i així, dins el judaisme, tenia més prestigi que la majoria de compatriotes meus de la meva generació, essent molt més fanàtic de les tradicions dels meus avantpassats.
15 Però quan aquell qui m'havia escollit des del si matern i m'havia cridat per la seva gràcia, es dignà
16 revelar el seu Fill en mi perquè jo l'anunciés entre els pagans, immediatament, sense parar-me a consultar ningú de carn i ossos,
17 ni pujar a Jerusalem a trobar els apòstols més antics que jo, me'n vaig anar cap a l'Aràbia, i d'allà vaig tornar altra vegada a Damasc.
18 Després, al cap de tres anys, vaig pujar a Jerusalem per conèixer Cefes, i em vaig quedar quinze dies amb ell.
19 Dels altres apòstols, no en vaig veure cap més, llevat de Jaume, el germà del Senyor.
20 I, en això que us escric, tingueu per cert davant Déu que no menteixo.
21 Després vaig anar a les regions de Síria i Cilícia.
22 Amb tot, seguia essent personalment un desconegut per les esglésies cristianes de Judea;
23 només sentien dir: "Aquell qui abans ens perseguia ara predica la fe que llavors volia destruir",
24 i lloaven Déu per la seva obra en mi.