ELS FETS

DELS APÒSTOLS

23

Pau davant el Sanedrí

1 Pau, amb la mirada fixa en el Sanedrí, digué: "Germans, fins ara jo m'he comportat del tot amb una consciència honesta davant Déu."
2 El gran sacerdot Ananies manà als qui eren al seu costat que li peguessin a la boca.
3 Llavors li digué: "Déu et pegarà a tu, paret emblanquinada. ¿I tu estàs assegut aquí per jutjar-me en nom de la Llei, quan violes la Llei manant que em peguin?"
4 Els presents digueren: "¿Al gran sacerdot de Déu injuries?"
5 Pau digué: "No sabia, germans, que fos el gran sacerdot; prou sé que l'Escriptura diu: No ultratjaràs un príncep del teu poble."
6 Sabent Pau que una part d'ells eren saduceus i una altra fariseus, cridà enmig del Sanedrí: "Germans, jo sóc fariseu i fill de fariseus, i sóc sotmès a judici per l'esperança en la resurrecció dels morts."
7 Dit això, esclatà una baralla entre fariseus i saduceus, i l'assemblea es va dividir.
8 Perquè els saduceus diuen que no hi ha resurrecció, ni àngels ni esperit; en canvi, els fariseus admeten una i altra cosa.
9 S'originà una discussió escandalosa, fins que alguns mestres de la Llei de la facció dels fariseus es van alçar protestant enèrgicament i dient: "No trobem res de dolent en aquest home. Qui sap si li ha parlat un esperit o un àngel!"
10 Com que la baralla creixia, el tribú, tement que Pau no fos destrossat, va cridar la tropa per treure'l d'entremig d'ells i dur-lo a la caserna.
11 La nit següent se li presentà el Senyor i li digué: "Coratge! De la mateixa manera que has donat testimoniatge fidel de mi a Jerusalem, l'hauràs de donar a Roma."

El complot per matar Pau

12 De matinada, els jueus tingueren un conciliàbul i es van juramentar prometent que no menjarien ni beurien res fins haver matat Pau.
13 Eren més de quaranta els qui es comprometeren en aquest complot.
14 Aquests van anar a trobar els principals sacerdots i els ancians i els van dir: "Ens hem compromès sota jurament a no tastar res fins que hàgim mort Pau.
15 Ara, doncs, vosaltres, d'acord amb el Sanedrí, sol·liciteu del tribú que us el faci baixar per comparèixer davant vostre, amb el pretext d'investigar més detalladament el seu cas; i nosaltres, abans que ell arribi, estarem preparats per matar-lo."
16 Però el fill de la germana de Pau, que tingué coneixement del complot, va anar a la fortalesa i va poder informar Pau.
17 Pau va cridar un dels centurions i li digué: "Porta aquest noi al tribú, que té una cosa per comunicar-li."
18 Aquest, doncs, prenent-lo amb ell l'acompanyà fins al tribú i digué: "El presoner Pau m'ha cridat i m'ha demanat que et porti aquest noi, que t'ha de dir alguna cosa."
19 El tribú agafant-lo de la mà se l'endugué a part i li preguntà: "Què m'has de dir?"
20 Ell li digué: "Els jueus han acordat demanar-te que demà facis baixar Pau al Sanedrí, amb el pretext d'indagar mes a fons quelcom del seu cas.
21 Però tu no te'ls creguis; perquè més de quaranta homes dels seus li tenen preparada una emboscada. Aquests han jurat que no menjaran ni beuran res fins que l'hagin mort, i ara estan preparats esperant que tu hi accedeixis."
22 El tribú acomiadà el noi encarregant-li: "No parlis amb ningú del que m'has informat."

Pau traslladat a Cesarea

23 Llavors va fer venir dos dels centurions i els ordenà: "A les nou de la nit tingueu preparats dos-cents soldats d'infanteria, setanta de cavalleria i dos-cents llancers, per anar a Cesarea.
24 Tingueu disposades cavalcadures per a fer-hi muntar Pau i conduir-lo amb seguretat al governador Fèlix."
25 Mentrestant, va escriure una carta en aquests termes:
26 "Claudi Lísies saluda l'excel·lentíssim governador Fèlix.
27 Aquest home va ser agafat pels jueus i anaven a matar-lo, però havent-me assabentat que és romà, m'hi vaig presentà amb la tropa i el vaig rescatar.
28 Volent saber la causa per què l'acusaven, el vaig baixar al seu Sanedrí.
29 Llavors vaig saber que era acusat per qüestions relacionades amb la seva Llei, però no per cap delicte mereixedor de mort o presó.
30 Com que m'han informat que preparaven un atemptat contra aquest home, te l'he tramès de seguida, fent avinent també als acusadors que portin davant teu les seves acusacions."
31 Així, doncs, els soldats, seguint les ordres, van agafar Pau i se l'endugueren de nit fins a Antípatris;
32 i l'endemà van deixar que els de cavalleria seguissin viatge amb ell i la resta va tornar a la caserna.
33 Aquells van arribar a Cesarea i van donar la carta al governador, presentant-li també Pau.
34 Després de llegir-la va preguntar de quina província era. Informat que era de Cilícia,
35 li digué: "T'escoltaré quan es presentin també els teus acusadors." I va ordenar que fos custodiat en el pretori d'Herodes.