SEGONA CARTA ALS

CORINTIS

8

Un doll de generositat

1 Us fem saber, germans, la gràcia divina que ha estat concedida a les comunitats de Macedònia,
2 que enmig d'una gran tribulació, que els ha posat a prova, se senten tan contents que de la seva absoluta indigència n'han tret un doll de generositat.
3 Perquè, us ho puc assegurar, s'han esmerçat voluntàriament segons les seves possibilitats, i fins i tot per damunt de les seves possibilitats,
4 demanant-nos amb molta insistència que els permetéssim participar en el servei a favor del poble sant.
5 Superant tot el que podíem esperar; primerament es van donar personalment al Senyor, després, seguint la voluntat de Déu, se'ns van oferir a nosaltres.
6 Per això vam demanar a Titus que dugués a terme aquí, entre vosaltres, aquesta obra generosa, ja que ell la va iniciar.
7 I així com en tot us distingiu: en fe, en paraula, en coneixement, en bona disposició, i en el nostre amor per vosaltres, cal també que us distingiu en aquesta obra generosa.
8 No és pas que us ho mani, sinó que, per mitjà de l'interès per als altres, també faig ressaltar l'autenticitat del vostre amor.
9 Perquè coneixeu prou bé la gràcia de nostre Senyor Jesucrist: ell, essent ric, es va fer pobre per vosaltres a fi que us enriquíssiu amb la seva pobresa.
10 En el cas present, jo us dono el meu parer perquè crec que us convé, ja que ara fa un any en vau ser els iniciadors, no sols pel fet de posar-ho en pràctica, sinó també per haver-ho proposat abans;
11 ara, però, mireu d'acabar l'obra, de manera que la realització es correspongui a aquell entusiasme del propòsit inicial; segons les vostres possibilitats.
12 Car, si hi ha bona voluntat, s'agraeix en allò que un té, i no pas en allò que un no té.
13 No es tracta d'alleujar els altres passant vosaltres estretors, sinó que, per a mantenir un nivell,
14 en la situació actual, la vostra abundor compensi el que els manca a ells, per tal que també la seva abundor compensi el que us pugui faltar a vosaltres, de manera que es mantingui la igualtat,
15 tal i com diu l'Escriptura:
"Al qui havia recollit molt, no li'n sobrava,
i al qui havia recollit poc, no li'n mancava."

Titus enviat a Corint

16 Dono gràcies a Déu per haver infós en el cor de Titus el mateix interès per vosaltres;
17 puix que no sols va acceptar el que li demanàvem, sinó que amb molta més diligència s'ha avançat a visitar-vos per pròpia iniciativa.
18 Juntament amb ell us enviem el germà de qui totes les comunitats elogien la seva dedicació a l'evangeli,
19 i no sols això, sinó que les comunitats l'han elegit perquè ens acompanyi en el viatge, en aquesta gràcia que és administrada per nosaltres, a la glòria del mateix Senyor, i com a expressió de la nostra bona voluntat.
20 Amb això evitem que algú es malfiï a causa d'aquesta important quantitat que gestionem.
21 Car, mirem de quedar bé no sols davant del Senyor, sinó també als ulls de la gent.
22 Juntament amb ells enviem també un germà nostre que ha demostrat, força vegades i en moltes coses, una dedicació; i molt més ara, que té plena confiança en vosaltres.
23 Pel que fa a Titus, és company meu i col·laborador a favor vostre; i si són els nostres germans, són delegats de les esglésies i honor de Crist.
24 Doneu-los, doncs, proves del vostre amor, demostrant al mateix temps, de cara a les altres esglésies, que és ben motivat el nostre orgull per vosaltres.