SEGONA CARTA ALS

CORINTIS

13

Recomanacions finals

1 Aquesta serà la tercera visita que us faig. Totes les causes seran resoltes per la declaració de dos o tres testimonis.
2 La segona vegada que vaig ser amb vosaltres us vaig prevenir, i ara que no hi sóc, repeteixo als culpables de llavors i a tots en general que, quan torni a venir, no tindré contemplacions.
3 Així tindreu la prova que buscàveu de si Crist parla per mi. Ell no s'ha mostrat pas feble envers vosaltres, al contrari, ha estat potent entre vosaltres.
4 És cert que fou crucificat per causa de la feblesa, però ara viu pel poder de Déu. També nosaltres compartim la seva feblesa, però, amb el poder de Déu, participarem de la seva vitalitat pel vostre bé.
5 Feu un examen de consciència, per veure si us manteniu en la fe, proveu-vos a vosaltres mateixos. Si no esteu ben convençuts que Jesucrist és en vosaltres, és que heu estat reprovats.
6 Confio, però, que sabreu reconèixer que nosaltres no en som, de reprovats.
7 I preguem Déu que no feu res de mal fet; i no és per fer ressaltar les nostres qualificacions, sinó per tal que vosaltres practiqueu el bé, encara que nosaltres haguéssim de quedar malament.
8 Perquè el poder que tenim no és contra la veritat, sinó a favor de la veritat.
9 Ens alegrem de ser nosaltres febles, si vosaltres sou forts. Precisament, preguem per això: pel vostre perfeccionament.
10 Per aquesta raó us escric aquestes coses de lluny estant, per tal que cara a cara no hagi d'usar la severitat, valent-me de l'autoritat que he rebut del Senyor amb propòsits constructius i no pas destructius.
11 Finalment, germans, estigueu alegres, refermeu-vos, animeu-vos, aneu d'acord i procureu la pau, i el Déu de l'amor i la pau serà amb vosaltres.
12 Saludeu-vos els uns als altres amb el bes de germanor. Us saluden tots els germans.
13 La gràcia del Senyor Jesucrist, l'amor de Déu i la comunió de l'Esperit Sant siguin amb tots vosaltres.