SALMS

LLIBRE IV

 101

 

A tu, Senyor, vull exalçar

(De David. Salm.)


1 Vull cantar la bondat i la justícia.

A tu, Senyor, vull exalçar!

2 Procuraré seguir la rectitud,

quan recorrin a mi;

em comportaré amb integritat de cor, dins l’àmbit domèstic.

3 No posaré la mira en cap propòsit pervers.

Detesto la conducta dels deslleials;

no hi penso tenir tractes.

4 El cor pervers s’allunyarà de mi;

no vull conèixer el dolent.


5 El qui d’amagat malparla dels companys, el faré callar.

El de mirada altiva i de cor infatuat, no el toleraré.


6 La meva mirada la posaré en els fidels del país,

perquè visquin a prop meu;

el qui segueixi la rectitud,

aquest serà el meu servidor.


7 No viurà pas a casa meva el qui fa engany;

cap mentider no pot estar a la meva presència.


8 Incansablement eliminaré tots els malvats del país

per suprimir de la ciutat del Senyor tots els qui obren el mal.