OSEES

 2

 

La infidelitat d’Israel

1 “Digueu als vostres germans: ‘Poble meu’, i a les vostres germanes: ‘Compadida’.
2 Acuseu la vostra mare, acuseu-la.
Perquè ella no és la meva muller
ni jo sóc el seu marit.
Que es tregui de la cara les seves prostitucions
i del pit els seus adulteris,
3 no sigui que jo la despulli, quedi tota nua
i la deixi com el dia que va néixer,
la converteixi en un desert,
la torni com una terra eixuta
i la faci morir de set.
4 No tindré compassió dels seus fills,
ja que són fills de fornicacions.
5 La seva mare es va prostituir;
la qui els va infantar es va deshonrar
quan digué: Aniré darrere els meus amants,
que són els qui em donen el pa i l’aigua, la llana i el lli,
l’oli i els meus licors.
6 Per això, li barraré el pas amb espines,
l’envoltaré d’una tanca
i no podrà trobar el seu camí.
7 Anirà darrere els seus amants,
però no els aconseguirà;
els buscarà, però no els trobarà.
Llavors dirà: Vaig a tornar amb el meu primer marit,
perquè abans m’anava millor que no pas ara.
8 Ella no reconegué que era jo qui li donava
el blat, el vi i l’oli,
i que jo li multiplicava la plata i l’or
que ells van fer servir per adorar Baal.
9 És per això que tornaré,
i prendré el meu blat al seu temps,
el meu vi novell al seu moment,
i recuperaré la meva llana i el meu lli,
que eren per a cobrir la seva nuesa.
10 Ara, doncs, descobriré les seves deshonestedats
a la vista de tots els seus amants,
i ningú no la deslliurarà de la meva mà.
11 Posaré fi a tot allò que la fa feliç:
les festes, els novilunis, els dissabtes
i totes les festes solemnes.
12 Li arrasaré les vinyes i les figueres,
de les quals deia: Això és el meu guany,
els regals que m’han fet els meus amants.
Les convertiré en camps de matoll,
perquè serveixin de menjar al bestiar del camp.
13 La castigaré pels temps que oferia encens als baals,
quan es guarnia amb arracades i joies
per anar darrere els seus amants
i s’oblidava de mi. Ho dic jo, el Senyor.”

El Senyor estima el seu poble

14 “Però heus aquí que jo l’enamoraré,
la conduiré al desert i li parlaré al cor.
15 Des d’allí li restituiré les vinyes,
i la vall d’Acor serà porta d’esperança;
i allà respondrà com en els dies de la seva joventut,
com en el temps quan va pujar d’Egipte.
16 Succeirà aquell dia –dic jo, el Senyor,
que em diràs –Marit meu–,
i ja no em diràs mai més –Baal meu–,
17 perquè trauré de la seva boca els noms dels baals
i mai més no seran pronunciats els seus noms.
18 En aquell temps jo clouré a favor d’ells un pacte
amb les bèsties del camp i amb les aus del cel,
i amb els rèptils de la terra.
Eliminaré els arcs, les espases i les guerres,
i faré que tinguin tranquil·litat i repòs.
19 Et prendré com a esposa per sempre,
et prendré com a esposa amb arres de justícia i rectitud,
d’amor constant i compassió.
20 Faré que t’esposis amb mi amb fidelitat,
i coneixeràs qui és el Senyor.
21 Succeirà aquell dia que jo respondré
–dic jo, el Senyor–, respondré al cel,
i aquest respondrà a la terra;
22 la terra respondrà al blat, al most i a l’oli,
i ells respondran a Jizreel.
23 La sembraré per mi a la terra,
tindré compassió de la ‘No-compadida’,
i al ‘No-poble-meu’ li diré: ‘Tu ets el meu poble’,
i ell exclamarà: ‘Tu ets el meu Déu’.”