EL PENTATEUC

NOMBRES

 17

 

 

La prova de les vares

1 El Senyor va parlar a Moisès i li digué:
2 “Parla als fills d’Israel i pren d’ells una vara de cada tribu, de tots els dirigents de família paterna. Seran dotze vares, i escriuràs el nom de cada un en la seva vara.
3 I escriuràs el nom d’Aaron sobre la vara de Leví, perquè hi ha d’haver una vara per cada cap de les corresponents famílies paternes.
4 Les posaràs al Tabernacle de Reunió, davant del Testimoni, des d’on acostumo a parlar-vos.
5 I serà que la vara de l’home que designo brotarà. Així acabaré amb les murmuracions que em dirigeixen els fills d’Israel quan murmuren contra vosaltres.”
6 Moisès va parlar als fills d’Israel i tots els seus caps li van donar les vares, una vara cada un, conforme a les seves famílies paternes: dotze vares; i entre elles, la vara d’Aaron.
7 I Moisès va posar les vares davant el Senyor, al Tabernacle del Testimoni.
8 L’endemà, Moisès va entrar al Tabernacle del Testimoni i va trobar que la vara d’Aaron, la de la família de Leví, havia rebrotat: li havien sortit brots i flors i havia produït ametlles.
9 Moisès tragué totes les vares de la presència del Senyor vers on eren tots els fills d’Israel; ells se les van mirar i cadascú prengué la seva vara.
10 Llavors el Senyor digué a Moisès: “Torna a posar la vara d’Aaron davant del Testimoni, per conservar-la com un senyal contra els rebels; així s’acabaran les seves murmuracions contra mi i no moriran.”
11 Moisès ho va complir tal com el Senyor havia manat.

Funció expiatòria dels sacerdots

12 Els fills d’Israel es van dirigir a Moisès: “Ara sí que morirem. Estem perduts. Tots nosaltres som morts!
13 Qualsevol que s’acosti al Tabernacle del Senyor morirà. ¿És que hem de morir tots nosaltres?”