NEHEMIES

 6

 

Noves intrigues dels enemics

1 Quan Sanbal·lat, Tobià i Guèixem, l’àrab, i la colla d’enemics nostres van saber que jo havia reconstruït la muralla i que ja no hi quedava cap obertura, tot i que en aquell moment encara no havia fixat els batents a les portes,
2 Sanbal·lat i Guèixem em van trametre aquest missatge: “Vine i tinguem una entrevista a Aquefirim, a la vall d’Onó.” Però ells havien pensat fer-me mal.
3 Per això els vaig enviar missatgers a dir-los: “Estic ocupat en una gran obra i no puc venir. A més, l’obra es retardaria, si jo la deixava per venir a trobar-vos.”
4 Per quatre vegades em van enviar el mateix missatge, però jo els vaig donar la mateixa resposta.
5 Encara Sanbal·lat em va enviar el seu criat a fer-me, per cinquena vegada, la mateixa proposta en una carta oberta que duia a la mà,
6 en la qual em deia: “Corre el rumor entre els pobles, i així ho afirma Guèixem, que tu i els jueus intenteu revoltar-vos, i que és per això que aixeques la muralla. Segons aquests rumors, tu et vols convertir en el seu rei;
7 fins i tot diuen que has constituït profetes perquè llancin proclames a favor teu dins de Jerusalem dient: Judà ja té rei! Ara aquests rumors arribaran fins al rei, per tant, vine i parlarem tots dos.”
8 Però jo li vaig enviar aquesta resposta: “No hi ha res d’això que dius. Tot és invenció teva.”
9 Perquè el que pretenien tots ells era de ficar-nos la por al cos pensant que així ens desanimaríem i desistiríem d’acabar l’obra. “Ara, però, Senyor, enforteix-me en la tasca!”
10 Llavors vaig anar a casa de Xemaià, fill de Delaià, fill de Mehetabel, que s’havia tancat a casa, i em digué: “Anem tots dos al temple de Déu, dins el santuari, i tanquem les portes del recinte, perquè vénen a matar-te. Sí, volen venir de nit a matar-te.”
11 Però jo vaig contestar: “¿Un home com jo ha de fugir? ¿Un home de la meva condició pot entrar al santuari per salvar la vida? No hi entraré pas!”
12 Vaig comprendre que Déu no l’havia enviat, sinó que havia fet aquella profecia sobre mi perquè Tobià i Sanbal•lat l’havien subornat.
13 L’havien comprat per fer-me agafar por i perquè, seguint el seu consell, caigués en pecat. Així agafaria mala reputació i ells podrien difamar-me.
14 “Recorda’t, Déu meu, de Tobià i Sanbal•lat pel que han fet, i també de la profetessa Noadià i dels altres profetes que intentaven atemorir-me!”

Acabament de la muralla

15 La muralla fou enllestida el vint-i-cinc d’elul, després de cinquanta-dos dies.
16 Quan ho van saber tots els nostres enemics, i tots els pobles de l’entorn ho van veure, es van desanimar, perquè van comprendre que aquesta obra s’havia realitzat amb l’ajut del nostre Déu.
17 Durant aquell temps, els notables de Judà havien enviat moltes cartes a Tobià, i ells n’havien rebut de Tobià,
18 perquè a Judà molts estaven confabulats amb ell, pel fet que era gendre de Xecanià, fill d’Arah, i el seu fill Jehohanan era casat amb la filla de Meixul·lam, fill de Berequià.
19 Fins i tot ponderaven davant meu els seus mèrits i li transmetien el que jo deia. I Tobià enviava cartes per intimidar-me.