EL PENTATEUC

LEVÍTIC

 9

 

Aaron comença el seu sacerdoci

1 Quan fou el dia vuitè, Moisès va cridar Aaron i els seus fills i els ancians d’Israel,
2 i digué a Aaron: “Tria’t un vedell jove per a l’ofrena pel pecat i un moltó per a l’holocaust, que siguin sense tara, per oferir-los davant el Senyor.
3 Parlaràs als fills d’Israel i els diràs: Porteu un boc per a l’ofrena pel pecat, i un vedell i un anyell, ambdós d’un any i sense tara, per a l’holocaust;
4 i un toro i un moltó per a les ofrenes de reconciliació, per a immolar-los davant el Senyor; i una ofrena vegetal pastada amb oli, perquè avui se us presentarà el Senyor.”
5 Ells van portar a l’entrada del Tabernacle de Reunió allò que Moisès havia manat, i tota la comunitat s’hi va congregar i es van quedar drets davant el Senyor.
6 Llavors Moisès els digué: “Això és el que ha manat el Senyor; compliu-ho i se us manifestarà la seva glòria.”
7 Dirigint-se a Aaron, li digué: “Vés cap a l’altar i presenta la teva ofrena pel pecat i el teu holocaust, i fes l’expiació per tu i per la teva família; ofereix l’ofrena del poble i fes l’expiació per ells, tal com el Senyor ha manat.”
8 Aaron va anar a l’altar i va degollar el vedell de l’ofrena pel pecat que li corresponia.
9 Els seus fills li van presentar la sang, i ell hi mullà el dit i n’untà els corns de l’altar; i va vessar la sang al peu de l’altar.
10 El greix, els ronyons i el lòbul del fetge de l’ofrena pel pecat, els va fer consumir pel foc a l’altar, tal com el Senyor havia manat a Moisès;
11 però la carn i la pell les va cremar fora del campament.
12 Després va degollar l’holocaust, i els fills d’Aaron li van portar la sang i ell la va vessar damunt l’altar i tot el seu voltant.
13 Tot seguit li van presentar l’holocaust, peça per peça, juntament amb el cap, i ell ho féu consumir pel foc damunt l’altar.
14 Va rentar les entranyes i les potes i les féu cremar sobre l’altar, juntament amb l’holocaust.
15 Després va presentar l’ofrena del poble; prengué el boc de l’ofrena pel pecat del poble, el va degollar i l’oferí pel pecat, igual com el primer.
16 Va presentar l’holocaust i el va oferir seguint la norma.
17 Després va presentar l’ofrena vegetal; n’agafà un grapat i el féu cremar damunt l’altar, juntament amb l’holocaust del matí.
18 També va degollar el toro i el moltó en sacrifici de l’ofrena de reconciliació que corresponia al poble; i els fills d’Aaron li van portar la sang i ell la va vessar damunt l’altar i tot el seu voltant.
19 Les parts greixoses del toro i el moltó, la cua, el greix de sobre les entranyes, els ronyons i el lòbul del fetge, 20 ho va disposar damunt el pit, i féu cremar els greixos a l’altar;
21 però el pit i la cuixa dreta, Aaron els va gronxar com a ofrena bressolada davant el Senyor, tal com Moisès havia manat.
22 Llavors, Aaron, alçant les mans vers el poble, els va beneir. Tot seguit va baixar d’on havia ofert el sacrifici pel pecat, l’holocaust i les ofrenes de reconciliació.
23 Moisès i Aaron van entrar al Tabernacle de Reunió i, en sortir, van beneir el poble. Aleshores la glòria del Senyor es manifestà a tot el poble.
24 De la presència del Senyor va sortir un foc que va consumir l’holocaust i les parts greixoses que hi havia damunt l’altar. En veure-ho, tot el poble va esclatar en crits i es va prosternar rostre a terra.