EL PENTATEUC

LEVÍTIC

 8

 

 

Consagració d’Aaron i els seus fills

1 El Senyor va parlar a Moisès i li digué:
2 “Pren Aaron amb els seus fills, els vestits, l’oli de la unció, el vedell de l’ofrena pel pecat, els dos moltons i la panera dels àzims,
3 i reuneix tota la comunitat a l’entrada del Tabernacle de Reunió.”
4 Moisès va fer el que el Senyor li havia manat, i la comunitat es va reunir a l’entrada del Tabernacle de Reunió.
5 Llavors Moisès digué a la comunitat: “Això és el que el Senyor ha manat de fer.”
6 Moisès va fer que s’apropessin Aaron i els seus fills, i els va rentar amb aigua.
7 Tot seguit va posar la túnica a Aaron i el va cenyir amb la faixa, el revestí amb el mantell, li posà l’efod i l’hi ajustà amb el llaç.
8 Va posar-li damunt el pectoral i a dins del pectoral l’Urim i el Tummim.
9 Va posar la mitra sobre el seu cap, i sobre la mitra, a la part del davant, hi va col·locar la placa d’or, la diadema santa, tal com el Senyor li havia manat.
10 Després, Moisès prengué oli de la unció i va ungir el tabernacle, amb totes les coses que hi havia, i ho consagrà.
11 Amb l’oli va aspergir set vegades sobre l’altar i ungí l’altar, amb tots els seus utensilis, i la pila, amb el seu suport, per tal de consagrar-los.
12 Va vessar oli de la unció sobre el cap d’Aaron i el va ungir per consagrar-lo.
13 Després va fer que els fills d’Aaron se li acostessin, i els va revestir amb la túnica, els va cenyir amb la faixa i els va col·locar les mitres, tal com el Senyor li havia manat.
14 Tot seguit va fer acostar el vedell de l’ofrena pel pecat, i Aaron i els seus fills van posar les mans sobre el cap del vedell de l’ofrena pel pecat.
15 Moisès el va degollar i, prenent una part de la sang, n’untà amb el dit els corns de l’altar i del voltant i el va purificar, i la sang restant la va vessar al peu de l’altar; d’aquesta manera el va santificar per al sacrifici de l’expiació.
16 Prengué desprès tot el greix que cobreix les entranyes, el lòbul del fetge i els dos ronyons amb el seu greix, i ho féu consumir damunt l’altar.
17 Quant al vedell, la pell, la carn i la femta ho va cremar fora del campament, tal com el Senyor li havia manat.
18 Després féu apropar el moltó de l’holocaust, i Aaron i els seus fills li van posar les mans sobre el cap.
19 Moisès el va degollar i n’escampà la sang sobre l’altar, tot al seu voltant.
20 Va esquarterar el moltó i el cremà: el cap, els trossos i el greix;
21 i després d’haver-ne rentat amb aigua les entranyes i les potes, Moisès va fer cremar tot el moltó damunt l’altar; era un holocaust de fragància agradable, era una ofrena encesa al Senyor, tal com el Senyor li havia manat.
22 Tot seguit va fer acostar el segon moltó, el de les consagracions, i Aaron i els seus fills van posar les mans sobre el cap del moltó.
23 Moisès el va degollar, prengué part de la seva sang i va untar-ne el lòbul de l’orella dreta d’Aaron, el polze de la seva mà dreta i el dit gros del seu peu dret.
24 També va fer que s’acostessin els fills d’Aaron, i els va untar, amb sang d’aquella, el lòbul de l’orella dreta, el polze de la mà dreta i el dit gros del peu dret. A continuació, Moisès va escampar la sang sobre l’altar, tot al seu voltant.
25 Prengué el greix, la cua, el greix que cobreix els intestins, el lòbul del fetge, els dos ronyons amb el seu greix i la cuixa dreta,
26 i de la panera dels àzims presentada davant el Senyor prengué una coca de pa àzim, una coca de pa oliat i un bunyol, i ho va disposar sobre els greixos i la cuixa dreta.
27 Tot això ho va posar a les mans d’Aaron i dels seus fills, i féu que ho gronxessin davant el Senyor com a ofrena bressolada.
28 Després, Moisès ho retirà de les seves mans i ho féu cremar a l’altar, damunt l’holocaust. Eren els sacrificis de les seves consagracions, una fragància agradable al Senyor.
29 Moisès prengué el pit i el féu gronxar com a ofrena bressolada davant el Senyor; aquesta fou la porció del moltó de les consagracions per a Moisès, tal com el Senyor li havia manat.
30 Després prengué oli de la unció i sang de damunt l’altar, i en va aspergir sobre Aaron i sobre els seus vestits, i juntament amb ell, sobre els seus fills i sobre els seus vestits. Així van ser consagrats Aaron i els seus vestits; i amb ell, els seus fills i llurs vestits.
31 I Moisès digué a Aaron i als seus fills: “Bulliu la carn a l’entrada del Tabernacle de Reunió i mengeu-la allí mateix, amb el pa que hi ha a la panera de les consagracions, segons el que està manat així: Aaron i els seus fills la menjaran.
32 El que sobri de la carn i del pa, ho cremareu.
33 I durant set dies no sortireu de l’entrada del Tabernacle de Reunió, fins que el període de la vostra consagració no s’hagi acomplert; perquè la vostra consagració durarà set dies.
34 El Senyor ha manat que es faci com avui hem fet, per a efectuar la vostra expiació.
35 Haureu de restar a l’entrada del Tabernacle de Reunió dia i nit; durant set dies heu de guardar el precepte del Senyor, a fi que no moriu, perquè així em fou ordenat.”
36 I Aaron i els seus fills van complir tot el que el Senyor havia manat per mitjà de Moisès.