EL PENTATEUC

LEVÍTIC

 4

 

 

Sacrificis pel pecat involuntari

1 El Senyor va parlar a Moisès i li digué:
2 “Digues als fills d’Israel: Si algú peca involuntàriament contra algun dels preceptes del Senyor, fent allò que no s’ha de fer, es procedirà així:

Si és el cas del gran sacerdot

3 Si es tracta del gran sacerdot qui així pecava, fent incórrer en culpa el poble per la falta que ha comès, presentarà al Senyor un vedell jove, sense tara, com a ofrena pel pecat.
4 Portarà el vedell a l’entrada del Tabernacle de Reunió, davant el Senyor, posarà la seva mà sobre el cap del vedell i el degollarà davant d’ell.
5 El gran sacerdot prendrà sang del vedell i la durà dins el Tabernacle de Reunió,
6 mullarà el dit en la sang i l’espargirà set vegades davant del Senyor, enfront del vel del santuari.
7 També untarà amb aquella sang els corns de l’altar de l’encens aromàtic situat davant del Senyor, dins del Tabernacle de Reunió, i vessarà la resta de la sang del vedell al peu de l’altar de l’holocaust, que és a l’entrada del Tabernacle de Reunió.
8 Després prendrà tot el greix del vedell del sacrifici pel pecat, el greix que cobreix les entranyes i tot el que hi ha al damunt,
9 els dos ronyons, amb el seu greix i el que cobreix els lloms, i el lòbul de damunt el fetge, que el traurà, juntament amb els ronyons,
10 de la mateixa manera com es treu del vedell del sacrifici de reconciliació; i el sacerdot ho farà consumir sobre l’altar de l’holocaust.
11 Però la pell del vedell i tota la seva carn, amb el cap i les potes, com també les entranyes i els excrements,
12 tota la resta del vedell, ho traurà fora del campament, en un lloc net, a l’abocador de les cendres, i ho cremarà al foc sobre llenya; és allà on serà cremat.
 

Si és el cas de la comunitat

13 Si fos tota la comunitat d’Israel que pecava sense saber-ho, de manera que transgredís algun dels preceptes del Senyor sobre allò que no s’ha de fer i esdevingués culpable, i l’afer romangués ignorat per la comunitat,
14 així que sigui descoberta la falta comesa, la comunitat presentarà un vedell jove com a ofrena pel pecat, i el portaran davant el Tabernacle de Reunió.
15 Els ancians de la congregació posaran les mans sobre el cap del vedell, davant el Senyor, i el degollaran davant d’ell.
16 Llavors el gran sacerdot durà part de la sang del vedell a dins el Tabernacle de Reunió
17 i mullarà el dit en la sang i l’espargirà set vegades davant del Senyor, enfront del vel.
18 També untarà amb la sang els corns de l’altar de l’encens aromàtic situat davant el Senyor, dins el Tabernacle de Reunió, i vessarà la resta de la sang al peu de l’altar de l’holocaust, que és a l’entrada del Tabernacle de Reunió.
19 Després li traurà tot el greix i el farà consumir sobre l’altar,
20 fent amb aquest vedell el mateix que es va fer amb el vedell del sacrifici pel pecat. D’aquesta manera el sacerdot farà expiació per ells i obtindran el perdó.
21 Després traurà la resta del vedell fora del campament i ho cremarà de la mateixa manera que va cremar el primer vedell; és una ofrena pel pecat de la comunitat.

Si és el cas d’un notable del poble

22 Si és un dirigent el qui peca fent involuntàriament alguna de les coses prohibides, vulnerant algun dels preceptes del Senyor, el seu Déu, fent-se així culpable,
23 si se li fa conèixer el pecat que ha comès, portarà com a ofrena un boc sense tara.
24 Posarà la seva mà damunt el cap del boc, que serà degollat al lloc on s’immola l’holocaust, davant el Senyor; és un sacrifici pel pecat.
25 El sacerdot mullarà el dit en la sang del sacrifici pel pecat i n’untarà els corns de l’altar de l’holocaust, i vessarà la resta de la sang al peu de l’altar de l’holocaust;
26 però tot el greix el farà consumir a l’altar, de la mateixa manera que el greix del sacrifici de reconciliació. Així farà el sacerdot expiació pel dirigent, a causa del seu pecat; i li serà perdonat.

Si és el cas d’una persona del poble

27 Si alguna persona del poble peca involuntàriament contra alguna de les coses prohibides, vulnerant algun dels preceptes del Senyor, i així se’n fa culpable,
28 si se li fa conèixer el pecat que ha comès, portarà com a ofrena una cabra, una femella sense tara, per causa de la falta que hagi comès.
29 Posarà la seva mà sobre el cap de la víctima, que serà degollada, pel pecat, al lloc dels holocaustos.
30 El sacerdot mullarà el dit en la sang de la víctima i n’untarà els corns de l’altar de l’holocaust, i tota la sang sobrera la vessarà al peu de l’altar.
31 Després li traurà tot el greix, de la mateixa manera que es treu el del sacrifici de reconciliació, i el farà consumir a l’altar, com a fragància agradable al Senyor. Així el sacerdot farà expiació per aquella persona i li obtindrà el perdó.
32 I si portés com a ofrena pel pecat un anyell, que dugui una femella sense tara.
33 Posarà la seva mà sobre el cap de l’ofrena pel pecat, que serà degollada, com a sacrifici per la culpa, al lloc on s’immola l’holocaust.
34 El sacerdot mullarà el dit en la sang del sacrifici pel pecat i n’untarà els corns de l’altar de l’holocaust, i vessarà la resta de la sang al peu de l’altar de l’holocaust.
35 Després li traurà tot el greix, de la mateixa manera que es treu el greix del sacrifici de reconciliació, i el farà consumir a l’altar juntament amb les ofrenes enceses al Senyor. Així el sacerdot farà expiació per aquella persona a causa del pecat que ha comès, i li serà perdonat.