JEREMIES

 39

 

 

La caiguda de Jerusalem

1 L’any novè de Sedecies, rei de Judà, el mes desè, Nabucodonosor, rei de Babilònia, es va presentar davant de Jerusalem amb tot el seu exèrcit per atacar-la, i hi va posar setge.
2 I l’any onzè de Sedecies, el dia nou del mes quart, van obrir una bretxa a la muralla de la ciutat,
3 van entrar-hi tots els oficials del rei de Babilònia i van establir el seu campament a la porta del Mig: Nergal-Sarèsser, Samgar-Nebó, Sarsequim, cap dels eunucs, Nergal-Sarèsser, cap dels mags, i tots els altres dignataris del rei de Babilònia.
4 Quan el rei Sedecies i els seus soldats ho van veure, van escapar de nit, sortint de la ciutat pel camí del jardí reial, per la porta que hi ha entre les dues muralles, i es van dirigir cap al desert.
5 Però l’exèrcit del caldeus els va perseguir i va aconseguir Sedecies a les planes de Jericó. El van capturar i el van portar a Riblà, en territori d’Hamat, davant Nabucodonosor, rei de Babilònia, que el va sotmetre a judici.
6 A Riblà, el rei de Babilònia va degollar els fills de Sedecies davant d’ell mateix, i va degollar també tots els dignataris de Judà.
7 A Sedecies li va buidar els ulls i el va encadenar amb grillons de bronze per dur-lo a Babilònia.
8 Els caldeus van incendiar el palau reial i les cases de la població, i van enderrocar les muralles de Jerusalem.
9 Nebuzaradan, el comandant de la guàrdia, va deportar a Babilònia la resta del poble que havia quedat a la ciutat, amb els desertors que s’havien passat a ell i els artesans que hi havien quedat.
10 Però Nebuzaradan, el comandant de la guàrdia, va deixar en el territori de Judà els pobres del poble que no tenien res, i al mateix temps els va donar vinyes i camps.

Jeremies és alliberat

11 En relació a Jeremies, Nabucodonosor havia ordenat a Nebuzaradan, el comandant de la guàrdia:
12 “Emporta-te’l i vetlla per ell; no li facis cap mal i fes el que ell et digui.”
13 Llavors Nebuzaradan, el comandant de la guàrdia, Nebuixazban, cap dels eunucs, i Nergal-Sarèsser, cap dels mags, i els altres oficials del rei de Babilònia,
14 van anar a treure Jeremies de l’atri de la guàrdia i el van confiar a Guedalià, fill d’Ahicam, perquè l’hostatgés a casa seva, i així ell va tornar a viure entre el poble.

Promesa de llibertat per a Èbed-Mèlec

15 Mentre Jeremies estava reclòs a l’atri de la guàrdia, havia tingut una revelació del Senyor que deia:
16 “Vés a trobar Èbed-Mèlec, l’etíop, i digues-li: Això diu el Senyor Totpoderós, el Déu d’Israel: Mira, vaig a complir les meves paraules sobre aquesta ciutat, per al seu mal i no pas per al seu bé, i tu en seràs testimoni aquell dia.
17 Però, a tu, jo et salvaré –diu el Senyor–, i no seràs posat en les mans dels homes que tu tems;
18 perquè jo, sens falta, t’alliberaré, i no cauràs per l’espasa. Tindràs la teva vida com a recompensa, perquè has confiat en mi –diu el Senyor.”