JEREMIES

 27

 

 

El símbol dels lligams i els jous

1 A la primeria del regnat de Sedecies, fill de Josies, rei de Judà, vingué aquest missatge a Jeremies de part del Senyor:
2 “Així m’ha dit el Senyor: Fes-te uns lligams i uns jous i posa-t’ho al coll.
3 Després ho enviaràs als reis d’Edom, de Moab, dels fills d’Ammon, de Tir i de Sidó, per mitjà dels seus ambaixadors que vénen a Jerusalem a veure Sedecies, rei de Judà,
4 i els encarregaràs que diguin als seus sobirans: Això diu el Senyor Totpoderós, el Déu d’Israel: Digueu això als vostres sobirans:
5 Jo he fet la terra, l’home i els animals que hi ha sobre la superfície de la terra, amb el meu gran poder i amb el meu braç estès, i ho he donat a qui m’ha semblat oportú.
6 Però ara jo he posat tots aquests territoris a mans del meu servent Nabucodonosor, rei del Babilònia, i, a més, li concedeixo els animals del camp perquè el serveixin.
7 I totes les nacions se sotmetran a ell, al seu fill i al fill del seu fill, fins que al seu país li arribi també l’hora i el sotmetin a servitud una munió de nacions i reis poderosos.
8 Mentrestant, la nació o el reialme que no se sotmeti a Nabucodonosor, rei de Babilònia, jo la perseguiré amb l’espasa, la fam i la pesta –diu el Senyor–, fins que l’hagi extingida per mitjà d’ell.
9 Per tant, no escolteu els vostres profetes, endevins, visionaris, mags i fetillers que us diuen: No haureu de servir el rei de Babilònia,
10 perquè us profetitzen la mentida, que només servirà per a allunyar-vos de la vostra terra i fer que jo us dispersi i us extingiu.
11 Però la nació que posi el coll sota el jou del rei de Babilònia i el serveixi, jo deixaré que es quedi a la seva terra –diu el Senyor–, i podrà treballar-la i viure-hi.”
12 Aquest mateix missatge el vaig exposar a Sedecies, rei de Judà: “Poseu el coll sota el jou del rei de Babilònia, serviu-lo, a ell i al seu poble, i salveu la vida.
13 ¿Per què heu de morir, tu i el teu poble, sota l’espasa, la fam i la pesta, com ha amenaçat el Senyor que faria amb aquella nació que no se sotmeti al rei de Babilònia?
14 No feu cas de les paraules dels profetes que us diuen: “No haureu de servir el rei de Babilònia”, perquè us profetitzen falsedats,
15 ja que jo no els he pas enviat –diu el Senyor–. Profetitzen falsament en nom meu, provocant que jo us expulsi i faci que desaparegueu vosaltres i els profetes que us profetitzen.”
16 També he parlat als sacerdots i a tot el poble, i els he dit: “Això diu el Senyor: No feu cas de les paraules dels vostres profetes quan us profetitzen: ‘Mireu, els utensilis del temple del Senyor seran tornats de Babilònia ara, ben aviat’, perquè és fals el que us profetitzen.
17 No els escolteu. Serviu el rei de Babilònia i salveu la vida. Per què hauria de ser arrasada aquesta ciutat?
18 Si realment són profetes i la paraula del Senyor és amb ells, que intercedeixin ara davant el Senyor Totpoderós perquè els utensilis que encara queden al temple del Senyor, al palau del rei de Judà i a Jerusalem, no vagin a parar a Babilònia.
19 Perquè així parla el Senyor Totpoderós referent a les columnes, al Mar de bronze, a les peanyes i a la resta d’objectes que han quedat en aquesta ciutat
20 i que no va requisar Nabucodonosor, rei de Babilònia, quan s’endugué captiu de Jerusalem cap a Babilònia el rei de Judà, Jeconies, fill de Joiaquim, amb tots els nobles de Judà i de Jerusalem.
21 Sí, exactament això ha dit el Senyor Totpoderós, el Déu d’Israel, referent als utensilis que han quedat al temple del Senyor i al palau del rei de Judà i a Jerusalem:
22 seran portats a Babilònia i allà es quedaran fins al dia que jo els visiti –diu el Senyor– i els faci tornar i els restitueixi en aquest lloc.”