GÈNESI

 49 

 

                             

Oracle de Jacob als seus fills


1 Jacob va cridar els seus fills i els digué: “Aplegueu-vos, i us anunciaré el que succeirà amb vosaltres en els temps futurs.

2 Ajunteu-vos i escolteu, fills de Jacob,

escolteu Israel, el vostre pare.

3 Rubèn, tu ets el meu primogènit, la meva vigoria

i les primícies de la meva força,

el primer en dignitat, el principal en autoritat.

4 Impetuós com les aigües,

però no seràs el preeminent,

perquè et vas ficar al llit del teu pare;

llavors et vas degradar, pujant a la meva estrada.

5 Simeó i Leví són parions,

instruments de violència les seves espases.

6 En la seva conxorxa no hi entris, ànima meva!

Amb la seva companyia no t’hi ajuntis, honra meva!

Perquè quan estaven irats van matar homes,

i quan estaven contents van mutilar toros.

7 Maleïda la seva ira tant impetuosa

i el seu furor tan cruel!

Els escamparé de Jacob,

els dispersaré d’Israel.

8 Judà, tu seràs lloat pels teus germans,

posaràs la teva mà al clatell dels teus enemics,

els fills del teu pare s’inclinaran davant teu.

9 Judà, ets com un cadell de lleó

tornant de la caça, fill meu.

S’ajup, s’ajoca com un lleó,

com una lleona; qui el farà alçar?

10 El ceptre no s’apartarà mai de Judà,

ni la vara de regidor d’entre els seus peus,

fins que vingui aquell a qui correspon,

el qui els pobles obeiran;

11 el qui lliga al cep el seu pollí,

i a la parra el fill de la seva somera;

renta amb vi el seu vestit

i amb sang de raïm la seva roba;

12 el qui té els ulls més foscos que el vi,

i les dents blanques de tanta llet.

13 Zabuló habitarà a la riba del mar

i serà refugi de les naus,

i la seva frontera arribarà a Sidó.

14 Issacar és un ase fort

que s’ajaça entre dos estables.

15 Veient que el descans era cosa bona,

que el país era agradable,

ofereix l’espatlla a la càrrega

i es resigna al tribut servil.

16 Dan jutjarà el seu propi poble

com una més de les tribus d’Israel.

17 Dan serà com una serp a la vora del camí,

un escurçó prop del viarany,

que mossega la pota del cavall;

fa caure el genet d’esquena.

18 Senyor, en la teva salvació confio!

19 A Gad l’assalten els bandolers,

però ell atacarà la reraguarda.

20 D’Aser vindrà el seu pa substanciós,

i ell fornirà delícies de reis.

21 Neftalí és una cérvola lleugera,

que pronuncia dites gracioses.

22 Josep, planta fèrtil,

una planta que fructifica vora la font,

que estén les branques per damunt del mur.

23 El turmenten, el fereixen,

l’ataquen els guerrers;

24 però el seu arc es manté ferm,

amb agilitat i força a les seves mans,

gràcies a la mà del poderós de Jacob,

gràcies al nom del Pastor,

la Roca d’Israel.

25 Gràcies al Déu del teu pare, que et fa costat,

el Déu totpoderós que et beneeix

amb les benediccions de dalt del cel,

amb les benediccions del fons de l’abisme,

amb les benediccions de mamelles i matrius.

26 Les benediccions del teu pare,

que sobrepassen les benediccions

de les muntanyes seculars,

fins els confins de les collades eternes,

reposin sobre el cap de Josep,

damunt la testa de l’escollit

d’entre els seus germans.

27 Benjamí, llop rapaç,

al matí devora una presa

i al vespre en reparteix les despulles.”

28 Aquestes són totes les tribus d’Israel, dotze en total, i això és el que el seu pare els digué, quan els donà la seva benedicció, beneint cada un d’ells segons la benedicció que els corresponia.


Mort de Jacob


29 Després els va donar aquest encàrrec: “Jo vaig a reunir-me amb el meu poble; enterreu-me amb el meu pare, a la cova que hi ha al camp d’Efron, l’hitita,

30 la cova del camp de Macpelà, que és davant de Mambré; a la terra de Canaan, el camp que Abraham va comprar a Efron, l’hitita, com a propietat sepulcral.

31 Allí van enterrar Abraham i Sara, la seva muller; allí van enterrar Isaac i Rebeca, la seva muller; allí vaig enterrar Lia.

32 La compra del camp i la cova que hi ha en ell es va concertar amb els hitites.”

33 Quan Jacob va acabar de fer les recomanacions als seus fills, va replegar els seus peus al llit; i expirà i es reuní amb el seu poble.