EZEQUIEL

 14

 


Contra la idolatria

1 Alguns dels ancians d’Israel van venir a veure’m i es van asseure davant meu.
2 Llavors vaig rebre una revelació del Senyor que deia:
3 “Fill d’home, aquesta gent porta els seus ídols arrelats al cor, i tenen sempre al davant allò que els fa caure en el pecat, ¿i jo he de permetre que aquests em consultin?
4 Per tant, parla amb ells i digues-los: Això diu Déu, el Senyor: Qualsevol home de la casa d’Israel que dugui els seus ídols arrelats al cor i tingui al davant allò que el fa caure en el pecat, si després ve a consultar el profeta, jo, el Senyor, li donaré la resposta que mereix la seva múltiple idolatria.
5 Així captaré la casa d’Israel en el seu propi cor, ja que tots ells s’han apartat de mi darrere els seus ídols.
6 Per tant, diràs a la casa d’Israel: Això diu Déu, el Senyor: Convertiu-vos i abandoneu la vostra idolatria; aparteu la mirada de totes les vostres abominacions!
7 Perquè qualsevol de la casa d’Israel o dels forasters que hi viuen que deixi de seguir-me a mi, permetent que els ídols arrelin en el seu cor, i posi al davant allò que el fa caure en el pecat, si després ve al profeta perquè em consulti, jo, el Senyor, li respondré per mi mateix.
8 M’encararé contra aquest home i en faré un escarment exemplar. L’exterminaré d’entre el meu poble d’Israel; i sabreu que jo sóc el Senyor.
9 I si un profeta es deixa seduir i dóna algun missatge serà perquè jo l’hauré deixat seduir. Alçaré la meva mà contra ell i l’exterminaré d’entre el meu poble d’Israel.
10 Ells carregaran amb el pes de les seves culpes, i el profeta tindrà tanta culpa com aquell qui el consulti;
11 a fi que la casa d’Israel no s’esgarriï mai més lluny de mi, ni es contamini amb cap de les seves transgressions, sinó que ells siguin el meu poble i jo sigui el seu Déu. Paraula de Déu, el Senyor.”

Responsabilitat personal

12 Vaig rebre una revelació del Senyor que deia:
13 “Fill d’home, si un país peca contra mi amb una greu transgressió, i jo alço la meva mà contra ell, li prenc l’estoc de pa, li envio la fam i extermino homes i bèsties,
14 i enmig d’ell s’hi trobaven aquests tres homes: Noè, Daniel i Job, només ells salvarien la vida, gràcies a la seva justícia, diu Déu, el Senyor.
15 I si jo deixo anar bèsties ferotges per aquell país, a fi que el devastin fins a convertir-lo en una desolació per on ningú no gosés passar a causa de les feres,
16 i aquests tres homes es trobessin allà, per vida meva, diu el Senyor Déu, que no podrien salvar ni fills ni filles; només ells es salvarien, mentre que el país seria devastat.
17 O si feia venir l’espasa contra aquell país, ordenant: Espasa, passa pel país i extirpa per igual homes i bèsties,
18 i aquests tres homes es trobessin allà, per vida meva, diu el Senyor Déu, que no podrien salvar ni fills ni filles; només ells es salvarien.
19 O si jo feia venir la pesta sobre aquell país, i hi vessava la meva indignació en sang, a fi d’extirpar-ne tant els homes com les bèsties,
20 i Noè, Daniel i Job s’hi trobessin enmig, per vida meva, diu el Senyor Déu, que no podrien salvar ni fills ni filles, només ells salvarien la vida, gràcies a la seva justícia.
21 Però el Senyor Déu ha dit: Molt pitjor serà quan jo enviï contra Jerusalem els meus quatre flagells terribles: l’espasa, la fam, les bèsties ferotges i la pesta, a fi d’extirpar-ne tant els homes com les bèsties.
22 Tot i així, hi serà deixada una resta de supervivents, de fills i filles, que els faran sortir; i quan arribin on sou vosaltres sabreu quin ha estat el seu comportament i quins els seus actes, i comprendreu les raons del mal que he fet caure sobre Jerusalem, de tot el que he hagut de fer venir contra ella.
23 Serà un consol per a vosaltres quan sabreu com s’han comportat i com han obrat, i comprendreu que no haurà estat sense motiu tot el que jo he fet. Paraula de Déu, el Senyor!”