EL PENTATEUC

ÈXODE

 37

 

 

L’arca

1 Bessalel va fer l’arca de fusta
d’acàcia: de dues colzades i mitja de llargada, una colzada i mitja d’amplada i una colzada i mitja d’alçada.
2 La va recobrir d’or pur per dins i per fora i li va fer una motllura tot al voltant.
3 Va fondre quatre argolles d’or per als seus quatre peus, això és, dues argolles a l’un costat i dues argolles a l’altre costat.
4 Va fer barres de fusta d’acàcia i les va recobrir d’or.
5 Va passar las barres per les argolles, als costats de l’arca, a fi de poder transportar-la.
6 Va fer un propiciatori d’or pur, de dues colzades i mitja de llargada i una colzada i mitja d’amplada.
7 Va fer també dos querubins d’or amartellat als dos extrems del propiciatori,
8 un querubí a l’un extrem i un altre querubí a l’altre, formant un tot.
9 Els querubins estaven l’un davant de l’altre, amb la cara girada vers el propiciatori, cobrint-lo amb les ales esteses.

La Taula dels pans de la Proposició

10 També va fer una taula de fusta d’acàcia de dues colzades de llargada, una colzada d’amplada i una colzada i mitja d’alçada.
11 La va recobrir d’or pur i la va envoltar d’una motllura d’or.
12 Li va fer una franja d’un pam, tot al voltant, i una motllura d’or al voltant de la franja.
13 Va fondre quatre argolles d’or i les situà als quatre angles que corresponen a les seves quatre potes.
14 Les argolles estaven a tocar de la franja, per a fer-hi passar les barres i transportar la taula.
15 Va fer, també de fusta d’acàcia, les barres per al transport de la taula, i les va recobrir d’or.
16 També va fer d’or pur els utensilis que havien d’estar sobre la taula: els plats, les culleres, les gerres i les tasses per a les libacions.

El lampadari

17 Va fer també el lampadari d’or pur, amartellat, amb el seu peu i columna, copes, calzes i pètals, formant amb ell una sola peça.
18 Dels seus costats sortien sis braços: tres per l’un cantó del lampadari i tres per l’altre cantó.
19 El primer braç tenia tres calzes en forma de flor d’ametller, amb pom i flor. Igualment, el segon braç tenia tres calzes en forma de flor d’ametller, amb pom i flor, i així mateix els sis braços que sortien del lampadari.
20 El tronc tenia quatre calzes, també en forma de flor d’ametller, amb poms i flors:
21 un pom sota els dos braços, un pom sota els dos altres i un pom sota els dos braços restants; així amb els sis braços que sortien del lampadari.
22 Els poms i els braços formaven un sol cos, i tot ell era d’or pur amartellat.
23 Va fer els seus set gresols, amb els seus mocallums i els seus platets d’or pur.
24 Va fer el lampadari amb tots els seus accessoris emprant un talent d’or pur.

L’altar de l’Encens

25 L’altar per a cremar l’encens el va fer de fusta d’acàcia, i amidava una colzada de llargada i una colzada d’amplada, és a dir, quadrat, i dues colzades d’alçada. Els corns formaven amb ell un sol cos.
26 El va recobrir d’or pur, tant la part superior com els seus costats i els corns, i li va fer al voltant una motllura d’or.
27 Sota la motllura hi va posar dues argolles d’or, adaptades als dos costats, que servissin per a passar-hi les barres per a transportar-lo.
28 Va fer les barres de fusta d’acàcia i les va recobrir d’or,
29 i va preparar l’oli sant de la unció i l’encens pur d’espècies aromàtiques, com obra d’un expert perfumista.