ESDRES

 6

 

Els arxius de Babilònia

1 Llavors el rei Darius va ordenar que investiguessin en els departaments d’arxius de Babilònia, on es guardaven les coses de valor,
2 i es va trobar a Ecbàtana, la ciutadella de la província de Mèdia, un rotlle on hi havia escrit això: “Memòria:
3 L’any primer del regnat de Cir, el mateix rei Cir va decretar: Referent al temple de Déu a Jerusalem, que s’edifiqui el temple com a lloc per a oferir sacrificis. Els seus fonaments hauran de ser reforçats; la seva alçada haurà de tenir seixanta colzades, i la seva amplada, també seixanta colzades;
4 amb tres gruixos de pedres tallades i un de fusta. Les despeses seran a càrrec de l’erari reial.
5 A més, els objectes d’or i de plata del temple de Déu, que Nabucodonosor va requisar del temple que hi havia a Jerusalem i va traslladar a Babilònia, seran restituïts i tornats al seu lloc, al temple que és a Jerusalem, i reincorporats al temple de Déu.”

El decret del rei Darius

6 Per tant, el rei Darius ordenà: “Tatenai, governador de la Transeufratina, Xetar-Boznai i els vostres companys, els funcionaris que residiu a la Transeufratina, retireu-vos d’allí.
7 Deixeu fer l’obra d’aquest temple de Déu; que el governador dels jueus i els seus ancians edifiquin aquest temple de Déu al seu emplaçament.
8 Personalment, disposo el que heu de fer amb els ancians dels jueus perquè s’edifiqui aquest temple de Déu: Que siguin abonades puntualment a aquells homes les despeses a càrrec de l’erari reial, dels tributs de la Transeufratina, a fi que no hi hagi més interrupcions.
9 I tot el que necessitin, tant de vedells, moltons i anyells per als holocaustos al Déu del cel, com el blat, la sal, el vi i l’oli, que els sigui donat cada dia sens falta, segons les indicacions dels sacerdots de Jerusalem,
10 per tal que segueixin oferint sacrificis agradables al Déu del cel i oracions per la vida del rei i dels seus fills.
11 També disposo que, si algú infringeix aquest decret, li arranquin una biga de casa seva, la clavin dreta a terra i hi sigui assotat i penjat, i la seva casa convertida en femer.
12 I que el Déu que ha volgut establir allí el seu nom destrueixi qualsevol rei o poble que intenti transgredir aquest decret enderrocant aquest temple de Déu, que és a Jerusalem. Jo, Darius, he promulgat aquest decret. Que sigui executat fidelment.”

Acabament i dedicació del temple

13 Llavors Tatenai, governador de la Transeufratina, i Xetar-Boznai i els seus companys, van executar fidelment el decret segons l’ordre que el rei Darius havia tramès.
14 Així els ancians dels jueus van seguir construint i avançant les obres, encoratjats amb les exhortacions del profeta Ageu i del profeta Zacaries, fill d’Idó. Van acabar l’edificació d’acord amb el manament del Déu d’Israel i amb els edictes de Cir, de Darius i d’Artaxerxes, reis de Pèrsia.
15 L’edifici va ser acabat el dia tercer del mes d’adar de l’any sisè del regnat del rei Darius.
16 I els fills d’Israel, els sacerdots, els levites i la resta dels repatriats, van celebrar amb alegria la dedicació d’aquest temple de Déu.
17 I per a la seva dedicació van oferir cent vedells, dos-cents moltons, quatre-cents anyells i, com a ofrena pel pecat de tot Israel, dotze bocs, segons el nombre de les tribus d’Israel.
18 Després van assignar els torns dels sacerdots i els grups dels levites per al servei de Déu a Jerusalem, d’acord amb les prescripcions del llibre de Moisès.

Celebració de la Pasqua

19 Els repatriats van celebrar la Pasqua el dia catorze del primer mes,
20 ja que els levites s’havien purificat; tots, sense excepció, estaven en estat de puresa. I així van sacrificar la Pasqua per tots els qui havien tornat de la captivitat, pels seus germans, els sacerdots, i per ells mateixos.
21 Van celebrar l’àpat els fills d’Israel que havien tornat del captiveri amb tots els qui, havent deixat les impureses dels pagans del país, s’havien unit a ells per buscar el Senyor, el Déu d’Israel.
22 I van celebrar la festa dels Àzims amb alegria durant set dies, perquè el Senyor els havia omplert d’alegria i havia decantat el cor del rei d’Assíria a favor d’ells, a fi de refermar el seu esforç en l’obra de reconstrucció del temple de Déu, el Déu d’Israel.