SEGON LLIBRE DE

SAMUEL

 4

 

Assassinat d’Ixbóixet

1 Quan Ixbóixet, el fill de Saül, va saber que Abner havia estat mort a Hebron, es va sentir defallir, i tot Israel va quedar torbat.
2 El fill de Saül tenia dos homes dirigents d’escamots: el primer es deia Baanà, i el segon, Recab, fills del beerotita Rimmon, de la tribu de Benjamí, ja que Beerot també pertanyia a Benjamí.
3 Els beerotites s’havien refugiat a Guitaim i s’hi van quedar a viure com a forasters fins al dia d’avui.
4 Jonatan, fill de Saül, tenia un fill que era esguerrat dels peus. Tenia cinc anys quan va venir de Jizreel la mala notícia sobre Saül i Jonatan, i la seva dida se’l va carregar per fugir, però en la precipitació li va caure i va quedar coix. Aquest es deia Mifebóixet.
5 Aquells fills del beerotita Rimmon, Recab i Baanà, van anar a la casa d’Ixbóixet a l’hora més calorosa del dia, quan ell feia la migdiada al seu llit.
6 La portera de la casa, mentre desgranava el blat, s’havia ensopit i dormia. Recab i el seu germà Baanà van passar d’amagat,
7 van entrar a la casa mentre ell estava ajagut al llit, al seu dormitori, el van ferir de mort i el van decapitar. Se’n van endur el cap i van caminar tota la nit pel camí de l’Arabà.
8 Van portar el cap d’Ixbóixet a David, a Hebron, i digueren al rei: “Aquí tens el cap d’Ixbóixet, fill de Saül, el teu enemic que et volia matar. El Senyor avui ha concedit al meu senyor, el rei, venjança contra Saül i contra el seu llinatge.”
9 David, però, va contestar a Recab i al seu germà Baanà, fills del beerotita Rimmon, i els digué: “Per vida del Senyor, que ha redimit la meva ànima de tota adversitat,
10 si quan un em va donar la notícia de la mort de Saül, convençut que em duia bones notícies, el vaig fer agafar i matar a Siclag, quan ell pensava que l’havia de premiar per dur bones noves,
11 amb més raó ha de ser ara, que uns homes malvats han mort un home just a la seva pròpia casa mentre dormia. ¿Penseu que no demanaré compte de la seva sang, que les vostres mans han vessat, i que no us esborraré de la terra?”
12 Llavors David va donar ordres als seus servidors, i ells els van matar. Els van tallar les mans i els peus i els van penjar prop de la cisterna d’Hebron. Van agafar el cap d’Ixbóixet i el van enterrar al sepulcre d’Abner, a Hebron.