SEGON LLIBRE DE

SAMUEL

 10

 

David derrota els sirians i els ammonites

1 Després d’aquests fets, va morir el rei dels ammonites i el succeí en el tron el seu fill Hanun.
2 David va pensar: “Tractaré Hanun, fill de Nahaix, amb la mateixa bondat amb què em va tractar el seu pare.” David, doncs, per mitjà d’uns servidors seus, li va trametre el seu condol per la mort del seu pare. Quan els servidors de David van arribar al territori dels ammonites,
3 els prínceps dels ammonites van dir a Hanun, el seu amo: “¿Et penses que David t’ha enviat el seu condol perquè vol honrar el teu pare? ¿No serà per examinar la ciutat i explorar-la amb el propòsit de destruir-la que David t’ha fet venir els seus servidors?”
4 Llavors Hanun va agafar els servidors de David, els va afaitar la meitat de la barba i els va tallar els vestits a mitja alçada, fins a les natges, i els va fer marxar.
5 Quan van comunicar el fet a David, va enviar a buscar-los, perquè els homes estaven molt avergonyits, i els digué: “Quedeu-vos a Jericó fins que us creixi la barba, i després podreu tornar.”
6 Els ammonites, en adonar-se que s’havien fet odiosos a David, van enviar a buscar vint mil mercenaris entre els siris de Bet-Rehob i els de Sobà, mil soldats del rei de Maacà i dotze mil homes de Tob.
7 Quan David ho va saber, hi va enviar Joab amb tota la tropa i el grup de veterans.
8 Els ammonites van sortir i van formar en ordre de batalla a l’entrada de la porta, mentre els siris de Sobà i de Rehob, amb els homes de Tob i els de Maacà, es situaven a part, a camp obert.
9 Quan Joab va veure que tenia un front de combat davant seu i un altre per dar-rere, va fer una selecció dels millors d’Israel i els va encarar contra els siris;
10 i la resta del poble els va posar a les ordres del seu germà Abisai, que els va arrenglerar davant els ammonites,
11 i li digué: “Si els siris són més forts que jo, tu m’ajudaràs; i si els ammonites són més forts que tu, jo vindré i t’ajudaré a tu.
12 Tingues coratge i esforcem-nos pel nostre poble i per les poblacions del nostre Déu, i que el Senyor faci el que li sembli millor.”
13 Però tan aviat com Joab, amb tot l’exèrcit que comandava, es va enfrontar als siris, aquests va sortir fugint de davant seu.
14 I quan els ammonites van veure que els siris fugien, ells també van sortir fugint de davant d’Abisai i van entrar a la ciutat. Llavors Joab va suspendre el combat contra els ammonites i va tornar a Jerusalem.
15 Els siris, però, veient-se vençuts pels fills d’Israel, van concentrar les seves forces.
16 Adadèzer va fer venir els siris de l’altra banda del riu, i vingueren a Helam amb Xobac, comandant de l’exèrcit d’Adadèzer, al seu davant.
17 David ho va saber i va congregar tot Israel, va passar el Jordà i es va dirigir cap a Helam. Els siris es van arrenglerar contra David i van començar a combatre’l,
18 però van acabar fugint de davant seu. David els va matar els cavalls de set-cents carros i quaranta mil genets. També va ferir Xobac, el comandant de l’exèrcit, que va morir allà mateix.
19 I quan tots els reis vassalls d’Adadèzer veieren que havien estat vençuts per Israel, van fer la pau amb Israel i se li van sotmetre. D’ençà d’aleshores, els siris no van gosar ajudar més els ammonites.