SEGON LLIBRE DELS

REIS

 19

 

Judà és alliberat de Sennaquerib

1 Quan el rei Ezequies ho va sentir, es va esquinçar els vestits, es va cobrir de sac i va entrar al temple del Senyor.
2 Va enviar Eliaquim, l’administrador del palau, amb Xebnà, el secretari, i els ancians dels sacerdots, vestits de sac, a trobar el profeta Isaïes, fill d’Amós,
3 perquè li diguessin: “Això diu Ezequies: Dia d’angoixa, de càstig i d’ultratge és aquest dia; com si els fills haguessin arribat al coll uterí i manquessin les forces per a infantar.
4 Potser el Senyor, el teu Déu, haurà escoltat totes les paraules de l’ajudant major, a qui el seu amo, el rei d’Assíria, ha fet venir per vituperar el Déu vivent, i el Senyor, el teu Déu, castigarà les paraules que ha sentit. Prega a favor de la resta que encara ens queda.”
5 Els servidors del rei Ezequies van anar, doncs, a trobar Isaïes,
6 i aquest els respongué: “Això diu el Senyor: Que no et facin por les paraules que has sentit, perquè els servents del rei d’Assíria han blasfemat contra mi.
7 Mira, vaig a infondre-li temor, fent que senti un rumor que el farà tornar al seu país, i faré que caigui a tall d’espasa a la seva pròpia terra.”
8 L’ajudant major es va retirar i va trobar el rei d’Assíria atacant Libnà. Va saber que el rei havia marxat de Laquix
9 a causa d’una notícia que li va arribar referent a Tirhacà, rei d’Etiòpia, que deia: “Mira, han sortit de campanya contra tu.” Llavors va tornar a enviar emissaris a Ezequies amb aquest missatge:
10 “Digueu això al rei Ezequies de Judà: Que el teu Déu, en qui confies, no t’enganyi dient-te que Jerusalem no caurà a mans del rei d’Assíria.
11 Saps prou bé el que han fet els reis d’Assíria a tots els pobles, com els han exterminat, ¿i tu penses salvar-te’n?
12 ¿És que els déus de les nacions van poder salvar aquells que els meus avantpassats van destruir, com Gozan, Haran, Rèssef, i els fills d’Edèn que eren a Telassar?
13 On són els reis d’Hamat, d’Arpad, el de la ciutat de Sefarvaim, d’Enà i d’Ivà?”

Pregària d’Ezequies

14 Ezequies prengué la carta que li portaven els emissaris i, després de llegir-la, va pujar al temple del Senyor i la va estendre davant d’ell.
15 I va fer aquesta oració davant del Senyor: “Senyor, Déu d’Israel, que seus sobre els querubins! Tu, que ets l’únic Déu sobre tots els reialmes de la terra; tu, que has fet el cel i la terra!
16 Inclina, Senyor, la teva oïda i escolta; obre, Senyor, els teus ulls i mira. Escolta les paraules que Sennaquerib ha enviat per vituperar el Déu vivent.
17 És cert, Senyor, que els reis d’Assíria han arrasat les nacions i els seus territoris,
18 i que han llançat al foc els seus déus, però ells no eren déus, sinó obra de les mans de l’home, fusta i pedra, i els han pogut destruir.
19 Però ara, Senyor, Déu nostre, salva’ns de les seves mans, i que tots els reialmes de la terra sàpiguen que tu, Senyor, ets l’únic Déu.”

La resposta del Senyor

20 Llavors Isaïes, fill d’Amós, va fer dir a Ezequies: “Això diu el Senyor, Déu d’Israel: Allò que m’has demanat en oració referent a Sennaquerib, rei d’Assíria, ho he escoltat.
21 I aquest és l’oracle que el Senyor ha pronunciat referent a ell:
Et menysprea, es riu de tu
la donzella, filla de Sió;
mou el cap darrere teu,
la filla de Jerusalem.
22 A qui has injuriat i blasfemat,
o contra qui has alçat la veu
i has mirat altivament?
Contra el Sant d’Israel!
23 Per mitjà dels teus emissaris
has vituperat el Senyor,
i has dit: Amb la multitud dels meus carros
he pujat al cim de les muntanyes,
al més inaccessible del Líban;
he tallat els seus cedres altius,
els seus xiprers més bells;
he penetrat en els paratges més remots
del seu parc boscós;
24 he excavat pous
i he begut aigües forasteres,
amb els meus peus he eixugat
tots els canals d’Egipte.
25 ¿És que no ho sabies?
Des de temps llunyans, ho preparava;
des de l’antigor, ho tenia pensat.
Ara ho duc a terme;
i tu serviràs per a complir devastacions,
per a convertir en ruïnes les ciutats fortificades.
26 Els seus habitants, impotents,
han quedat abatuts i confosos;
són com l’herba del camp,
com la verdor de la molsa,
com el gram dels terrats,
com blat sec abans d’espigar.
27 Conec quan seus,
quan surts i quan entres,
i quan t’alces furiós.
28 Ja que t’has irat contra mi,
i la teva supèrbia ha arribat a les meves orelles,
et posaré la meva anella al nas,
la meva brida a la boca,
i et faré tornar pel camí per on has vingut.
29 I això, Ezequies, et servirà de senyal: aquest any es menjarà del que reneix, i, l’any vinent, del que rebroti; però el tercer any sembrareu i segareu, plantareu vinyes i en menjareu els fruits.
30 I tornarà el romanent de la casa de Judà, el que hagi quedat arrelarà de nou i portarà fruit abundós,
31 perquè de Jerusalem sortirà una resta, i de la muntanya de Sió, els supervivents. El zel del Senyor Totpoderós farà això!
32 Per tant, això diu el Senyor, referent al rei d’Assíria:
No entrarà en aquesta ciutat,
no hi tirarà ni una fletxa,
no li oposarà ni un escut
ni alçarà cap terraplè al seu davant.
33 Pel mateix camí per on ha vingut
se’n tornarà,
i no entrarà en aquesta ciutat.
Oracle del Senyor.
34 Jo protegiré aquesta ciutat i la salvaré,
per consideració a mi mateix
i en atenció al meu servent David.”

Mort de Sennaquerib

35 Succeí que, aquella mateixa nit, va sortir l’àngel del Senyor i va matar cent vuitanta-cinc mil homes del campament dels assiris; i quan van llevar-se al matí, tot era ple de cadàvers.
36 Llavors Sennaquerib, rei d’Assíria, va alçar el campament i se’n va anar. Va tornar a Nínive i s’hi va quedar.
37 I un dia que estava agenollat adorant el seu déu al temple de Nisroc, els seus fills Adrammèlec i Sarèsser el van matar amb l’espasa i van fugir al país d’Ararat. I en lloc d’ell va regnar el seu fill Assarhadon.