SEGON LLIBRE DELS

REIS

 14

 

Regnat d’Amasies a Judà

1 L’any segon de Jehoaix, fill de Joahaz, rei d’Israel, va començar a regnar Amasies, fill de Joaix, rei de Judà.
2 Tenia l’edat de vint-i-cinc anys quan va començar a regnar, i va regnar vint-i-nou anys a Jerusalem. La seva mare es deia Jehoadan, i era de Jerusalem.
3 Es va comportar rectament als ulls del Senyor, si bé no com David, el seu avantpassat. En tot es va comportar com s’havia comportat el seu pare Joaix.
4 Tot i així, els llocs alts no es van suprimir; el poble seguia fent-hi sacrificis i cremant-hi encens.
5 I quan tingué el regne ben afermat a les seves mans, va fer matar aquells servidors seus que havien mort el rei, el seu pare.
6 Però els fills dels homicides no els va fer morir, tal com prescriu el llibre de la Llei de Moisès, on el Senyor ordena: “No han de morir els pares pels fills, ni han de morir els fills pels pares, sinó que cadascú morirà pel propi pecat.”
7 Ell va ser qui va derrotar els edomites a la vall de la Sal, a deu mil homes, i va conquerir la Roca en combat i li va posar el nom de Jocteel (Déu sotmet), que encara conserva avui.
8 Llavors Amasies va enviar emissaris a Jehoaix, fill de Joahaz, fill de Jehú, rei d’Israel, que li diguessin: “Vine, que ens veurem les cares.”
9 Jehoaix, rei d’Israel, va enviar aquesta resposta a Amasies, rei de Judà: “El card del Líban va fer dir al cedre del Líban: ‘Dóna la teva filla al meu fill per muller.’ Però una bèstia salvatge va passar i va aixafar el card.
10 És cert que has vençut Edom, i el teu cor s’ha enorgullit. Gaudeix de la teva glòria, però queda’t a casa teva. Per què t’has d’exposar a la desgràcia, i perdre’t tu i tot Judà?”
11 Però Amasies no el va escoltar, i llavors Jehoaix, rei d’Israel, va pujar i es van veure les cares, ell i Amasies, rei de Judà, a Betxèmeix de Judà.
12 I Judà fou derrotat per Israel i cadascú va fugir a casa seva.
13 Jehoaix, rei d’Israel, va fer presoner Amasies, rei de Judà, fill d’Ahazià, a Betxèmeix. Després es va dirigir a Jerusalem i va obrir una bretxa de quatre-centes colzades a la muralla de Jerusalem, des de la porta d’Efraïm fins a la porta de l’Angle.
14 Es va apoderar de tot l’or i la plata, i de tots els utensilis que es van trobar al temple del Senyor i als tresors del palau reial; també va prendre ostatges. Després se’n tornà a Samaria.
15 La resta de la història de Jehoaix, les seves proeses i com va lluitar contra Amasies, rei de Judà, ¿no és descrita al llibre de les cròniques dels reis d’Israel?
16 Jehoaix va dormir amb els seus avantpassats i va ser sepultat a Samaria, amb els reis d’Israel, i al seu lloc va regnar el seu fill Jeroboam.
17 Amasies, fill de Joaix, rei de Judà, va viure encara quinze anys després de la mort de Jehoaix, fill de Joahaz, rei d’Israel.
18 La resta de la història d’Amasies, ¿no és descrita al llibre de les cròniques dels reis de Judà?
19 A Jerusalem hi hagué una confabulació contra ell i va fugir a Laquix, i allà el van matar.
20 El van transportar a cavall i el van sepultar a Jerusalem, amb els seus avantpassats, a la ciutat de David.
21 Llavors tot el poble de Judà prengué Azarià, que tenia setze anys, i el van proclamar rei en lloc del seu pare Amasies.
22 Ell va reconstruir Elat i la va restituir a Judà, després que el rei Amasies s’hagués reunit amb els seus avantpassats.

Regnat de Jeroboam II a Israel

23 L’any quinze d’Amasies, fill de Joaix, rei de Judà, va començar a regnar a Samaria Jeroboam, fill de Jehoaix, rei d’Israel, i va regnar-hi quaranta-un anys.
24 I va fer allò que és dolent als ulls del Senyor; no es va apartar de tots aquells pecats amb què Jeroboam, fill de Nebat, va fer pecar Israel.
25 Ell va restablir les fronteres d’Israel, des de l’entrada de Lebó-Hamat fins al Mar de l’Arabà o Mar Mort, segons la paraula que el Senyor, Déu d’Israel, havia pronunciat per mitjà del seu servent, el profeta Jonàs, fill d’Amitai, que era de Gathéfer.
26 Perquè el Senyor havia vist el gran sofriment que afligia Israel, sense esclaus i sense homes lliures; sense ningú que auxiliés Israel.
27 El Senyor, que no havia pas decidit esborrar el nom d’Israel de sota la capa del cel, els alliberà per mitjà de Jeroboam, fill de Jehoaix.
28 La resta de la història de Jeroboam, tot el que va fer, la seva valentia en la lluita i com va reconquerir, per a Israel, Damasc i Hamat, que eren de Judà, ¿no és descrita al llibre de les cròniques dels reis d’Israel?
29 Jeroboam va dormir amb els seus avantpassats, els reis d’Israel, i al seu lloc va regnar el seu fill Zecarià.