SEGON LLIBRE DE LES

CRÒNIQUES

 25

 

Regnat d’Amasies

1 Amasies començà a regnar a l’edat de vint-i-cinc anys, i va regnar vint-i-nou anys a Jerusalem. La seva mare es deia Jehoadan i era de Jerusalem.
2 Es comportà rectament, però no amb integritat de cor.
3 I quan tingué el regne ben afermat a les seves mans, va fer matar aquells servidors que havien mort el rei, el seu pare.
4 Però no va fer morir els seus fills, tal com prescriu el Llibre de la Llei de Moisès, on el Senyor ordena: “No han de morir els pares pels fills, ni han de morir els fills pels pares, sinó que cadascú morirà pel seu propi pecat.”
5 Després, Amasies va congregar els homes de Judà i els va organitzar, segons les famílies paternes, en caps de milers i caps de centenars per tot Judà i Benjamí. Va fer el cens dels que tenien més de vint anys i va trobar que eren tres-cents mil homes escollits, aptes per al servei militar, armats amb llança i escut.
6 A més va contractar d’Israel cent mil soldats valents, pel sou de cent talents de plata.
7 Llavors vingué a trobar-lo un home de Déu que li digué: “Oh rei, no deixis que vinguin amb tu les tropes d’Israel, perquè el Senyor no és a favor d’Israel ni dels efraïmites.
8 Perquè si vénen, encara que tu t’esforcis en la batalla, Déu et farà caure davant l’enemic, perquè Déu té poder per fer reeixir i per fer caure.”
9 Amasies replicà a l’home de Déu: “¿I què passarà, doncs, amb els cent talents que he donat a la tropa d’Israel?” L’home de Déu li respongué: “El Senyor pot donar-te molt més que això.”
10 Llavors Amasies va separar les tropes d’Efraïm que s’havien aplegat amb ell i les acomiadà perquè tornessin a casa seva. Ells es van indignar molt contra Judà, i van marxar plens d’ira.
11 Amasies es va encoratjar i, posant-se davant de la seva tropa, la va conduir a la Vall de la Sal i va abatre deu mil homes de la tropa de Seïr.
12 Els fills de Judà també van agafar vius deu mil homes, els van portar al cim de la Roca i els van llençar daltabaix; i tots van quedar esclafats.
13 Però aquelles tropes que Amasies havia fet tornar perquè no entressin en combat al seu costat, es van llançar contra les ciutats de Judà, des de Samaria fins a Bethoron, van matar-hi tres mil homes i s’endugueren un gran botí.

La idolatria d’Amasies

14 Quan Amasies va tornar, un cop derrotats els edomites, va portar amb ell els déus de la gent de Seïr, els va erigir com a déus seus, els va adorar i els va oferir encens.
15 Per això la ira del Senyor es va encendre contra Amasies, i li féu arribar un profeta que li digué: “Per què t’has dirigit als déus d’aquella gent, que no han pogut salvar el seu propi poble de les teves mans?”
16 Mentre el profeta parlava, Amasies el va interrompre: “¿Per ventura t’hem nomenat conseller del rei? Atura’t! ¿Que vols que et matin?” El profeta va acabar així: “Jo sé que Déu ha decidit destruir-te, perquè has fet això i no has volgut escoltar el meu consell.”

Amasies i Jehoaix

17 Amasies, rei de Judà, després de d’haver-se aconsellat, va enviar emissaris a Jehoaix, fill de Joahaz, fill de Jehú, rei d’Israel, a dir-li: “Vine, que ens veurem les cares!”
18 I Jehoaix, rei d’Israel, va enviar aquesta resposta a Amasies, rei de Judà: “El card que era al Líban va fer dir al cedre que era al Líban: ‘Dóna la teva filla al meu fill per muller.’ Però una bèstia salvatge que era al Líban va passar i va aixafar el card.
19 Tu dius: ‘He vençut Edom’; i el teu cor s’exalta per glòries més grans. Val més que et quedis a casa teva. Per què t’has d’exposar a la desgràcia i perdre’t, tu i tot Judà?”
20 Però Amasies no el va escoltar, perquè era designi de Déu a fi de lliurar-los a mans de Jehoaix, ja que havien acudit als déus d’Edom.
21 Hi va pujar, doncs, Jehoaix, rei d’Israel, i es van veure les cares, ell i Amasies, rei de Judà, a Betxèmeix de Judà.
22 I Judà fou derrotat per Israel, i cadascú va fugir a casa seva.
23 A Betxèmeix, Jehoaix, rei d’Israel, va fer presoner Amasies, rei de Judà, fill de Joaix, fill de Jehoahaz. Després es va dirigir a Jerusalem i va obrir una bretxa de quatre-centes colzades a la muralla, des de la porta d’Efraïm fins a la porta de l’Angle.
24 Es va apoderar de tot l’or i la plata, i de tots els utensilis dipositats al temple de Déu, sota la custòdia d’Obed-Edom, i dels tresors del palau reial; també va prendre ostatges. Després se’n tornà a Samaria.
25 Amasies, fill de Joaix, rei de Judà, va viure encara quinze anys després de la mort de Jehoaix, fill de Joahaz, rei d’Israel.
26 Quant a la resta dels fets d’Amasies, tant els primers com els darrers, ja són descrits en el Llibre dels Reis de Judà.
27 Després que Amasies es va apartar del Senyor, van tramar una confabulació contra ell a Jerusalem, i va fugir a Laquix, però van enviar gent a perseguir-lo fins a Laquix, i allí el van matar.
28 El van transportar a cavall i el sepultaren amb els seus avantpassats, a la ciutat de Judà.