PRIMER LLIBRE DE

SAMUEL

 22

 

David, capitost de bandolers

1 David va marxar d’allà i es va refugiar a la cova d’Adul·lam. Quan els seus germans i tota la família ho va saber, van anar a trobar-lo.
2 Es van ajuntar amb ell tot de persones en situació difícil, els buscats per deutors, tota mena de descontents, i es va fer el seu capitost. Va aplegar amb ell uns quatre-cents homes.
3 D’allà, David va anar a Mispè de Moab, i digué al rei de Moab: “Permet que el meu pare i la meva mare es quedin amb tu fins que jo sàpiga què em té reservat Déu a mi.”
4 Els va presentar davant el rei de Moab, i ells s’hi van quedar tot el temps que David es va estar a la fortalesa.
5 Però el profeta Gad digué a David: “No t’estiguis més en aquesta fortalesa; surt i vés-te’n a la terra de Judà.” David, doncs, va marxar i s’endinsà al bosc d’Hèret.

Matança dels sacerdots de Nob

6 Saül va saber que havien descobert on eren David i els homes que l'acompanyaven. Saül era a Guibà, assegut sota el tamariu que hi ha al turó, amb la llança a la mà, i tots els seus servidors eren al seu voltant.
7 Saül digué a tots els servidors que estaven drets al seu voltant: “Escolteu, fills de Benjamí. ¿És que el fill de Jessè us donarà a tots vosaltres camps i vinyes? ¿A tots vosaltres us farà capitans de milers i centurions,
8 perquè tots hàgiu conspirat contra mi, i no hi hagi hagut ningú que em fes saber com el meu mateix fill ha pactat amb el fill de Jessè; i no hi ha hagut ningú entre vosaltres que s’hagi compadit de mi per fer-me saber que el meu fill ha incitat el meu servidor contra mi, perquè em posi paranys, com així ha estat?”
9 Llavors Doeg, l’edomita, que era el cap dels servidors de Saül, respongué: “Jo vaig veure el fill de Jessè quan va venir a Nob a trobar Ahimèlec, fill de d’Ahitub,
10 el qual va consultar el Senyor per ell i li va subministrar queviures i, a més, li va donar l’espasa de Goliat, el filisteu.”
11 Llavors el rei va fer venir el sacerdot Ahimèlec, fill d’Ahitub, amb tota la seva parentela, els sacerdots que eren a Nob. Tots ells es van presentar al rei,
12 i Saül digué: “Escolta, fill d’Ahitub.” Ell respongué: “Sóc aquí, senyor meu.”
13 Saül li va dir: “Per què heu conspirat contra mi, tu i el fill de Jessè, donant-li queviures i una espasa, i consultant Déu per ell, perquè es rebel•lés contra mi posant-me paranys, com així ha estat?”
14 Ahimèlec respongué al rei: “¿Qui més hi ha com David entre els servidors del rei, un home de confiança i gendre del rei, que és cap de la teva guàrdia personal i molt honorat a casa teva?
15 ¿Que potser és la primera vegada que consulto Déu per ell? Res d’això! Que el rei no doni la culpa al seu servent ni a ningú de la meva casa paterna, perquè el teu servent no sabia res de tot això, ni poc ni molt.”
16 Però el rei respongué: “Moriràs, Ahimèlec, amb tota la teva parentela.”
17 I digué a la guàrdia que tenia al voltant: “Gireu-vos i mateu els sacerdots del Senyor! Perquè estan a favor de David i perquè, sabent que fugia, no m’ho han avisat.” Però els servidors del rei no van voler alçar la mà per matar els sacerdots del Senyor.
18 El rei, aleshores, digué a Doeg: “Gira’t tu i mata els sacerdots!” Doeg, l’edomita, es va girar contra els sacerdots; i aquell mateix dia va matar vuitanta-cinc homes que vestien l’efod de lli.
19 Després, Saül va passar a fil d’espasa tot Nob, el poble dels sacerdots. Tant homes com dones, joves i criatures, així com els bous, els ases i les ovelles, tots van ser morts per l’espasa.
20 Però un fill d’Ahimèlec, fill d’Ahitub, que es deia Abiatar, va poder escapar i es va refugiar amb David.
21 Abiatar va contar a David com Saül havia assassinat els sacerdots del Senyor.
22 David digué a Abiatar: “Ja vaig sospitar jo aquell dia que Doeg, l’edomita, que era allà, ho contaria a Saül. Jo he estat el responsable de la mort de totes les persones de la teva casa paterna.
23 Queda’t amb mi i no tinguis por, perquè aquell qui atempti contra la teva vida atemptarà contra la meva; i al meu costat estaràs ben guardat.”